logo

Onderzoek gezinsvorming (OG)

Het Onderzoek Gezinsvorming van het Centraal Bureau voor de Statistiek richt zich op de relatie en gezinsvorming in Nederland als aanvulling op de aan de bevolkingsregisters gelieerde bevolkingsstatistieken en fungeert voor het CBS als bouwsteen voor de nationale bevolkings  en huishoudprognoses. Het onderzoek bevat vragen over het verlaten van het ouderlijk huis, alleenwonen, samenwonen, trouwen, uit elkaar gaan, geboorteregeling, kinderen krijgen en de manier waarop men kinderen combineert met het hebben van een baan. Er wordt informatie verzameld over de feitelijke situatie in zowel het heden als het verleden. Bovendien wordt gevraagd naar de toekomstverwachtingen.

Korte onderzoeksbeschrijving
Doelpopulatie

in 1998: zelfstandig wonende Nederlandse bevolking van 18-52 jaar
vanaf 2003: zelfstandig wonende Nederlandse bevolking van 18 tot en met 62 jaar

Soort onderzoek

enquête

Steekproefeenheid

persoon

Entiteiten

personen

Steekproefkader

structuurtelling Nederlandse bevolking (gemeenten); Gemeentelijke Basisadministratie (GBA)  (personen)

Steekproefmethode

tweetrapssteekproef: gemeenten   personen

Verzamelmethode

computerondersteunde mondelinge vragenlijst (CAPI)

Opdrachtgever

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Veldwerk

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Frequentie

vijfjaarlijks

Weging

naar geslacht, leeftijd, stedelijkheid, geboorteland, burgerlijke staat en voor vrouwen gerealiseerd kindertal

OG 2013 (zie ook de CBS-beschrijving)

 

Veldwerkperiode 

 april - oktober 2013

Steekproefomvang 

 17.900 adressen

 Respons

 10.255 personen (57%)

OG 2008  (zie ook de CBS-beschrijving)

Veldwerkperiode 

maart-augustus 2008 

Steekproefomvang 

circa 13.500 personen

 Respons

7811 personen (60%); 3814 mannen en 3997 vrouwen

OG 2003 (zie ook de CBS-beschrijving)

Veldwerkperiode 

februari-mei 2003 

Steekproefomvang 

14.221 uitgezette adressen 

Respons 

8145 personen (57%); 3916 mannen en 4229 vrouwen 

OG 1998

Veldwerkperiode

februari-mei 1998

Steekproefomvang

circa 14.000 uitgezette adressen

Respons

10.167 personen (circa 73%); 4717 mannen en 5450 vrouwenHome / Onderzoek / Bronnen / Beknopte onderzoeksbeschrijvingen / Onderzoek gezinsvorming (OG)

Menu