logo

Onderzoek naar ouderbetrokkenheid (EOB)

Voor een onderzoek  naar de manier waarop ouders betrokken zijn bij het onderwijs van hun kind zijn drie groepen ondervraagd: ouders van leerlingen in het basisonderwijs (BO), voortgezet onderwijs (VO) en middelbaar beroepsonderwijs (MBO).  Hierbij werd onder meer gevraagd wat ouders belangrijk vinden in het onderwijs, hoe de ouders de samenwerking met de school van hun kind ervaren,  wat ze  doen om hun kind te ondersteunen in het onderwijs en hoeveel tijd ze hieraan besteden.

Korte onderzoeksbeschrijving
Doelpopulatie

ouders met kinderen in het basisonderwijs of speciaal basisonderwijs, het voortgezet onderwijs of het middelbaar beroepsonderwijs

Soort onderzoek

enquête

Steekproefeenheid

persoon

Entiteiten

personen

Steekproefkader

de steekproef  is getrokken door het CBS op basis van registers van het onderwijsnummer

Steekproefmethode

per doelgroep een aselecte steekproef; na tegenvallende respons nog een aanvullende steekproef

Verzamelmethode

naar keuze schriftelijke of online vragenlijst; dagboekje (alleen bij BO en VO)

Opdrachtgever

Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

Veldwerk

TNS Nipo

Frequentie

eenmalig

EOB 2012

Veldwerkperiode

1 juni tot en met 27 juli 2012

Steekproefomvang

basissteekproef: 6450 personen; aanvullende steekproef 1500 personen

Respons

BO: 768 vragenlijsten (29%) en 428 dagboekjes (56%); VO: 771 vragenlijsten (29%) en 410 dagboekjes (53%); MBO: 1049 vragenlijsten (40%)

 

relevante SCP-publicaties

Home / Onderzoek / Bronnen / Beknopte onderzoeksbeschrijvingen / Onderzoek naar ouderbetrokkenheid (EOB)

Menu