logo

Onderzoek verplaatsingsgedrag (OVG)

Het Onderzoek verplaatsingsgedrag van het CBS heeft tot doel statistische informatie te vergaren over de mobiliteit van de Nederlandse bevolking in relatie tot kenmerken van personen, hun activiteiten en hun woonomgeving. Er worden gegevens verzameld om het verplaatsingspatroon van de bevolking te bepalen naar herkomst en bestemming, het tijdstip waarop het vervoer plaatsvindt, de gebruikte vervoermiddelen en motieven voor de verplaatsingen en er wordt aandacht geschonken aan de verklarende factoren voor een bepaald verplaatsingspatroon. Door middel van een dagboekje wordt geregistreerd hoe vaak, waarmee en waarom mensen zich verplaatsen. In 1999 is een herontwerp ingevoerd, waarna de oudere microbestanden vergelijkbaar zijn gemaakt met de bestanden in het nieuwe ontwerp. Het OVG is in 2004 opgevolgd door MON, het Mobiliteitsonderzoek Nederland, dat wordt gehouden onder verantwoordelijkheid van de Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV) van het ministerie Verkeer en Waterstaat.

Korte onderzoeksbeschrijving
Doelpopulatie

Nederlandse bevolking, niet intramuraal, tot 1994 alleen personen van 12 jaar en ouder

Soort onderzoek

enquête + dagboeken

Frequentie

jaarlijks, van 1985 tot en met 2003

Steekproefeenheid

huishouden

Entiteiten

huishoudens, personen, verplaatsingen

Steekproefkader

Gemeentelijke Basisadministratie (GBA); tot 1999 Geografisch Basisregister van KPN

Steekproefmethode

maandelijkse aselecte steekproeven, stratificatie naar gemeente

Verzamelmethode

schriftelijke vragenlijst; dagboekjes

Berichtgever

de dagboekjes van kinderen worden zo nodig met behulp van ouders of verzorgers ingevuld

Verslagperiode

in het dagboekje worden de verplaatsingen op één bepaalde dag genoteerd

Veldwerkperiode

invullen dagboekjes evenredig verdeeld over de dagen van het jaar

Veldwerk

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Weging

op grond van stedelijkheidsgraad, provincie, leeftijd, geslacht, invulmaand, huishoudgrootte, bouwjaar auto en brandstof auto zijn weegfactoren samengesteld per huishouden, persoon en verplaatsing

Opdrachtgever

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS); Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV) van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat

OVG85

Steekproefaantal

18.318 personen

Respons

9287 personen (51%)

OVG86

Steekproefaantal

20.850 personen

Respons

10.154 personen (49%)

OVG87

Steekproefaantal

21.100 personen

Respons

10.170 personen (48%)

OVG88

Steekproefaantal

22.425 personen

Respons

10.024 personen (45%)

OVG89

Steekproefaantal

21.667 personen

Respons

10.270 personen (47%)

OVG90

Steekproefaantal

22.682 personen

Respons

10.139 personen (45%)

OVG91

Steekproefaantal

20.712 personen

Respons

9569 personen (46%)

OVG92

Steekproefaantal

23.000 personen

Respons

10.235 personen (45%)

OVG93

Steekproefaantal

23.323 personen

Respons

10.029 personen (43%)

OVG94

Steekproefaantal

83.424 personen

Respons

34.454 personen (41%)

OVG95

Steekproefaantal

169.809 personen

Respons

68.433 personen (40%)

OVG96

Steekproefaantal

163.078 personen

Respons

62.785 personen (39%)

OVG97

Steekproefaantal

163.380 personen

Respons

60.124 personen (37%)

OVG98

Steekproefaantal

167.383 personen

Respons

58.082 personen (35%)

OVG'99

Steekproefaantal

90.482 huishoudens benaderd

Respons

63.286 huishoudens (71%); 146.238 personen

OVG2000

 
Steekproefomvang

92.261 huishoudens benaderd

Respons

64.240 huishoudens (70%), 146.528 personen

OVG2001

Steekproefomvang

84.420 huishoudens benaderd

Respons

57.491 huishoudens (68%), 130.146 personen

OVG2002

Steekproefomvang

64.006 huishoudens benaderd

Respons

44.058 huishoudens (69%), 100.266 personen

OVG2003

Steekproefomvang

51.816 huishoudens benaderd

Respons

34.454 huishoudens (66%), 77.317 personen

Home / Onderzoek / Bronnen / Beknopte onderzoeksbeschrijvingen / Onderzoek verplaatsingsgedrag (OVG)

Menu