logo

Onderzoek zorggebruik - zorgenquête (OZG)

De Zorgenquête is opgezet om ramingen te kunnen maken van het gebruik van verzorging en verpleging waarin zowel de demografische ontwikkelingen als de ontwikkelingen in het beleidsveld zijn verwerkt.  Er  wordt daartoe informatie verzameld over mensen, zonder, met matige of met ernstige  lichamelijke of psychische beperkingen. De zorgenquête is een vervolgenquête op de Gezondheidsenquête (GE) en het Onderzoek Sociale Samenhang (SocSam) van het CBS, waarin screeningvragen zijn gesteld om de mate van beperking te bepalen.

Korte onderzoeksbeschrijving
Doelpopulatie mensen van 18 jaar en ouder, zonder of met lichte of ernstige lichamelijke of psychische beperkingen
Soort onderzoek enquête
Steekproefeenheid persoon
Entiteiten personen
Steekproefkader respondenten uit GE en SocSam die hebben aangegeven deel te willen nemen aan vervolgonderzoek en die 18 jaar of ouder zijn
Steekproefmethode alle mensen met ernstige belemmeringen zijn voor OZG benaderd, 30% van de mensen met lichte belemmeringen en 22% van de mensen die geen belemmeringen hebben
Verzamelmethode mixed-mode: CAWI-CATI-CAPI
Opdrachtgever Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
Veldwerk Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Frequentie meerjarig onderzoek: april 2014 tot en met december 2016; verzameld in maandelijke porties
Respons zonder beperkingen: 3565 personen; met lichte beperkingen: 2010 personen; met ernstige beperkingen: 221 personen
OZG2014: 2185 respondenten
OZG2015: 2844 respondenten
OZG2016: 2757 respondenten

 

Home / Onderzoek / Bronnen / Beknopte onderzoeksbeschrijvingen / Onderzoek zorggebruik - zorgenquête (OZG)

Menu