logo

Onveiligheidsgevoelens in Amsterdam (OIA)

Onveiligheidsgevoelens in Amsterdam is een vervolgonderzoek onder Amsterdammers op de Veiligheidsmonitor Rijk met vragen naar de mate en de aard van onveiligheidsgevoelens. 

Korte onderzoeksbeschrijving
Doelpopulatie

Amsterdamse burgers van 15 jaar en ouder

Soort onderzoek

enquête

Steekproefeenheid

persoon

Entiteiten

personen

Steekproefkader

respondenten van de Veiligheidmonitor in Amsterdam

Steekproefmethode

selectie van de respondenten van de Veiligheidmonitor in Amsterdam die aangegeven hadden geen bezwaar te hebben tegen een vervolgonderzoek (2471 personen)

Verzamelmethode

mixed mode: webvragenlijst, papieren vragenlijst, telefonische vragenlijst (indien non-respons)

Opdrachtgever

Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

Veldwerk

Dienst Onderzoek en Statistiek van de gemeente Amsterdam (O+S)

Frequentie

eenmalig

OiA 2009

Veldwerkperiode

januari tot maart 2009

Steekproefomvang

2471 personen: 1451 met webvragenlijst, 211 met papieren vragenlijst, 809 met telefonische vragenlijst

Respons

1222 personen: 670 met webvragenlijst), 143 met papieren vragenlijst, 409 personen met telefonische vragenlijst

Home / Onderzoek / Bronnen / Beknopte onderzoeksbeschrijvingen / Onveiligheidsgevoelens in Amsterdam (OIA)

Menu