logo

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)

De online database van de  Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) bevat circa 4000 macro-economische tijdreeksen voor de meer dan dertig lidstaten. De reeksen lopen van 1960 tot het eind van de periode die geraamd wordt, gewoonlijk twee jaar na de huidige datum. De onderwerpen beslaan een groot aantal terreinen, onder meer gezondheid, arbeid en onderwijs.


Home / Onderzoek / Bronnen / Beknopte onderzoeksbeschrijvingen / Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)

Menu