logo

Patiëntenpanel chronisch zieken (PPCZ)

Het Patiëntenpanel chronisch zieken (PPCZ) betreft een steekproef van mensen met een chronische aandoening, die willekeurig geselecteerd zijn via een aselecte steekproef van huisartsenpraktijken. Doel van het PPCZ is gedurende een langere periode informatie te verzamelen over de zorg voor mensen met een chronische aandoening en hun maatschappelijke positie, waaronder hun arbeidsmarktpositie en hun financiële situatie. Hiertoe wordt het PPCZ tweemaal per jaar gedurende drie jaar geënquêteerd.
Meer informatie over dit panel, dat inmiddels Nationaal Panel Chronisch Zieken en Gehandicapten (NPCG) heet, bij het Nivel.

Korte onderzoeksbeschrijving
Doelpopulatie

mensen met chronische aandoeningen van 15 jaar en ouder, zelfstandig wonend

Steekproefeenheid

persoon

Steekproefmethode

tweetrapssteekproef: huisartsenpraktijken, individuen

Entiteiten

personen

Steekproefkader

Registratiesysteem van Gevestigde Huisartsen (Nivel); huisartsendossiers

Verzamelmethode

schriftelijke vragenlijsten

Opdrachtgever

Fonds voor Chronisch Zieken, ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Inspectie voor de gezondheidszorg, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Veldwerk

Nivel

Frequentie

jaarlijks twee enquêtes

Soort onderzoek

enquête

Weging

huisartsenpraktijken: naar regio en urbanisatiegraad

Berichtgevers

panelleden zelf

Verslagperiode

het voorafgaande jaar

PPCZ'98

Veldwerkperiode

april mei 1998 en oktober november 1998

Steekproefomvang

2992 personen (april 1998); 2445 personen (oktober 1998)

Respons

2487 personen (83%; april 1998); 2262 personen (93%; oktober 1998)

PPCZ'99

Veldwerkperiode

april mei 1999 en oktober november 1999

Steekproefomvang

2376 personen (april 1999); 2198 personen (oktober 1999)

Respons

2006 personen (84%; april 1999); 1935 personen (88%; oktober 1999)

PPCZ2000

Veldwerkperiode

april mei 2000 en oktober november 2000

Steekproefomvang

2050 personen (april 2000); 1927 personen (oktober 2000)

Respons

1835 personen (90%; april 2000); 1740 personen (90%; oktober 2000)

Home / Onderzoek / Bronnen / Beknopte onderzoeksbeschrijvingen / Patiëntenpanel chronisch zieken (PPCZ)

Menu