logo

Peiling jeugd en gezondheid (PJG)

Om inzicht te krijgen in de algehele ontwikkelingsstaat van 0-12-jarigen in Nederland, hun leefsituatie en het voorzieningengebruik is in 2002-2003 een peiling naar jeugd en gezondheid gehouden. Deze peiling heeft plaatsgevonden via de jeugdgezondheidszorg en is gekoppeld aan de reguliere contacten van ouders en kinderen met consultatiebureaus en de periodiek geneeskundige onderzoeken van de GGD'en voor kinderen in de basisschoolleeftijd.

Korte onderzoeksbeschrijving
Doelpopulatie

in Nederland woonachtige kinderen van 0-12 jaar

Soort onderzoek

enquĂȘte

Steekproefeenheid

jgz-instelling, persoon

Entiteiten

personen

Steekproefkader

kinderen van 0-12 jaar die aan periodieke gezondheidsonderzoeken van GGD'en deelnemen of bij consultatiebureaus komen

Steekproefmethode

tweetrapssteekproef: jgz-instellingen via stratificatie naar regio; selectie door de instelling van kinderen

Verzamelmethode

schriftelijke vragenlijsten voor jgz-medewerker, ouders en kinderen uit groep 5-8

Opdrachtgever

Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

Veldwerk

TNO Kwaliteit van Leven

Frequentie

eenmalig

Weging

naar regio, voor de groep 5-12-jarigen ook naar herkomst

Berichtgever

ouders, jgz-medewerker, kinderen

Veldwerkperiode

2002-2003

Respons

van de totaal 43 GGD'en en 65 thuiszorgorganisaties hebben 24 instellingen meegedaan (15 GGD'en en 9 consultatiebureaus); 4776 kinderen; nonrespons 8% voor 0-4-jarigen, 18% voor 5-12-jarigenHome / Onderzoek / Bronnen / Beknopte onderzoeksbeschrijvingen / Peiling jeugd en gezondheid (PJG)

Menu