logo

Personen met een verstandelijke handicap (PVH)

Het PVH is een onderzoek om inzicht te krijgen in de leefsituatie van volwassen (18+) verstandelijk gehandicapten. Hiertoe zijn gegevens verzameld over personen die wonen in een algemene instelling voor verstandelijk gehandicapten (AIVG) of gezinsvervangend tehuis (GVT) en/of gebruik maken van een dagvoorziening voor ouderen (DVO) of een sociale werkvoorziening (SWV).
Het onderzoek is te verkrijgen via
DANS onder studienummer P1581.

Korte onderzoeksbeschrijving
Doelpopulatie

verstandelijk gehandicapten van 18 jaar en ouder die gebruik maken van een woonvoorziening en/of dagbesteding, zelfstandig wonend of in instellingen verblijvend

Soort onderzoek

enquête

Frequentie

eenmalig

Entiteiten

personen

Steekproefeenheid

persoon

Steekproefmethode

tweetraps: instellingen, personen

Steekproefkader

adressenbestand ministerie van VWS; Zorgnota 2000; adresgids gehandicapten 1999

Verzamelmethode

mondelinge, schriftelijke en telefonische vragenlijst

Opdrachtgever

Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

Veldwerk

GfK PanelServices Benelux

Veldwerkperiode

8 mei 2000   31 december 2000 (vanaf 22 maart 2000 werden de instellingen benaderd)

Berichtgever

familie en verzorgers van woonvoorzieningen, begeleiders van dagbesteding of sociale werkvoorziening

Weging

naar leeftijd, geslacht, mate van handicap, regio en capaciteit van de instelling

Steekproefomvang

530 instellingen, waarvan er 323 zijn benaderd

Respons

199 instellingen hebben medewerking verleend; 996 personen

Home / Onderzoek / Bronnen / Beknopte onderzoeksbeschrijvingen / Personen met een verstandelijke handicap (PVH)

Menu