logo

Politiemonitor bevolking (PMB)

De Politiemonitor Bevolking is een landelijk onderzoek naar criminaliteit, onveiligheid en de kwaliteit van de basispolitiezorg. Hierbij wordt gevraagd naar slachtofferschap, gevoelens van onveiligheid, ervaringen met de politie en oordeel over de beschikbaarheid en de tevredenheid over het laatste contact met de politie. In 2002 is in het kader van prestatieafspraken tussen de betrokken ministeries en de regionale politiekorpsen een extra meting gedaan met dezelfde opzet en vragenlijst, maar beperkter qua omvang: de Politieprestatiemonitor.

In 2006 is de Politiemonitor opgevolgd door de Veiligheidsmonitor Rijk (VMR), met als overbrugging een Bevolkingsmonitor Politiekorpsen (BMP 2006).

Korte onderzoeksbeschrijving
Doelpopulatie

Nederlandse bevolking van 15 jaar en ouder

Soort onderzoek

enquête

Steekproefeenheid

persoon

Entiteiten

personen

Steekproefkader

telefoonregister van de PTT/KPN: huishoudens met een niet-geheim telefoonnummer

Steekproefmethode

aselecte steekproef per quotagebied (politieregio); eerstjarige persoon van 15 jaar of ouder

Verzamelmethode

computerondersteunde telefonische enquête (CATI)

Opdrachtgever

ministerie van Binnenlandse Zaken en ministerie van Justitie

Veldwerk

1993: Intomart, NIPO en NSS
1995, 1997: Intomart en NIPO
vanaf 1999: Intomart bv en ProInfo Heerlen

Veldwerkperiode

januari - maart van het betreffende jaar

Frequentie

tweejaarlijks vanaf 1993 tot en met 2001; in 2002 een verkort onderzoek (politieprestatiemonitor); 2003, 2004 en 2005; in 2006 als overbrugging een Bevolkingsmonitor Politiekorpsen (BMP 2006)

Weging

naar leeftijd, geslacht en regio

Verslagperiode

slachtofferschap en politiecontacten worden gepeild voor een voorafgaande periode van twaalf maanden

PMB 1993

Steekproefomvang

98.200 personen

Netto respons

50.704 personen (52%)

PMB 1995

Steekproefomvang

136.686 personen

Netto respons

75.560 personen (55%

PMB 1997

Steekproefomvang

149.825 personen

Netto respons

76.248 personen (51%)

PMB 1999

Steekproefomvang

167.148 personen

Netto respons

77.539 personen (46%)

PMB 2001

Steekproefomvang

123.008 personen

Netto respons

88.607 personen (72%)

PMB 2002 (Politieprestatiemonitor)

Steekproefomvang

42.771 personen

Netto respons

25.089 personen (59%)

PMB 2003

Steekproefomvang

125.693 personen

Netto respons

90.589 personen (72%)

PMB 2004

Steekproefomvang

68.620 personen

Netto respons

49.037 personen (71%)

PMB 2005

Steekproefomvang

74.619 personen

Netto respons

52.560 personen (70%)

BMP 2006 (Bevolkingsmonitor politiekorpsen)

Netto respons

70.741 personen

Home / Onderzoek / Bronnen / Beknopte onderzoeksbeschrijvingen / Politiemonitor bevolking (PMB)

Menu