logo

Primair onderwijs en speciaal onderwijs cohortonderzoeken (PRIMA)

Het landelijke cohortonderzoek Primair onderwijs en speciaal onderwijs (PRIMA) beoogt een beeld te geven van het primaire onderwijs in Nederland en verklaringen te vinden voor de samenhangen die zich daarin aftekenen. De gegevens uit dit onderzoek worden gebruikt voor beleidsevaluatie en voor wetenschappelijk georiënteerde vraagstellingen. De opzet van PRIMA sluit nauw aan bij de cohortstudies van de Landelijke Evaluatie Onderwijsvoorrangsbeleid (LEO) die in de periode 1988 1992 tweejaarlijks zijn uitgevoerd.
De PRIMA-bestanden zijn voor onderzoeksinstellingen te verkrijgen via DANS onder het tussen haakjes vermelde studienummer.

Korte onderzoeksbeschrijving
Doelpopulatie

basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs; leerlingen in groep 2, 4, 6 en 8

Soort onderzoek

cohortonderzoek

Steekproefeenheid

school

Entiteiten

scholen; klassen; personen

Steekproefkader

alle scholen voor primair onderwijs

Steekproefmethode

representatieve clustersteekproef van basisscholen + aanvullende steekproef van scholen met veel achterstandsleerlingen + steekproef van scholen uit het speciaal onderwijs

Steekproefomvang

circa 700 scholen (450 basisscholen, 200 scholen met veel achterstandsleerlingen en 100 scholen uit het speciaal onderwijs); in totaal circa 57.000 leerlingen in het basisonderwijs en 5.400 leerlingen in het speciaal onderwijs

Verzamelmethode

schriftelijke vragenlijsten; CITO schoolvorderingstoetsen

Opdrachtgever

Programmaraad voor Onderwijsonderzoek (PROO)

Veldwerk

Instituut voor Toegepaste Sociale Wetenschappen (ITS) i.s.m. het SCO Kohnstamm insituut

Frequentie

tweejaarlijkse peiling vanaf schooljaar 1994/1995

Berichtgevers

achtergrondgegevens via ouders van leerlingen, leerkrachten en schooldirecties

PRIMA '88

Landelijke evaluatie onderwijsvoorrangsbeleid (LEO) [P1216 (directie en leerkrachten) / P1222 (leerlingen en ouders)]

Steekproefmethode

3,5% random steekproef; stratificatie naar wel of geen onderwijsvoorrangsgebied en schoolscore; aangevuld met een steekproef van de helft van de voorrangsgebieden

Steekproefomvang

er zijn circa 1250 scholen benaderd

Respons

696 scholen waren bereid om mee te doen (56%)

Opdrachtgever

Instituut voor Onderzoek van het Onderwijs SVO

Veldwerk

Instituut voor Toegepaste Sociale Wetenschappen (ITS) en Gronings Instituut voor Onderzoek van Onderwijs, Opvoeding en Ontwikkeling (GION)

PRIMA '94/'95

Prima I [P1455 (basisonderwijs) en P1478(speciaal onderwijs)]
Veldwerkperiode

schooljaar 1994/1995

Respons

789 scholen; 14.432 leerlingen in groep 2, 15.343 leerlingen in groep 4, 14.041 leerlingen in groep 6 en 16.054 leerlingen in groep 8

PRIMA '96/'97

Prima II [P1463 (basisonderwijs) en P1479(speciaal onderwijs)]
Veldwerkperiode

schooljaar 1996/1997

Respons

622 scholen; 18.113 leerlingen in groep 2, 17.125 leerlingen in groep 4, 14.879 leerlingen in groep 6 en 13.847 leerlingen in groep 8

PRIMA '98/'99

Prima III [P1464 (basisonderwijs) en P1480 (speciaal onderwijs)]
Veldwerkperiode

schooljaar 1998/1999

Respons

602 scholen; 16.830 leerlingen in groep 2, 16.953 leerlingen in groep 4, 14.992 leerlingen in groep 6 en 14.182 leerlingen in groep 8

PRIMA '00/'01

Prima IV [P1550 (basisonderwijs) en P1551 (speciaal onderwijs)]
Veldwerkperiode

schooljaar 2000/2001

Respons

653 scholen; 16.181 leerlingen in groep 2, 15.223 leerlingen in groep 4, 14.945 leerlingen in groep 6 en 13.888 leerlingen in groep 8; 3610 leerlingen uit het speciaal onderwijs; [597 scholen exclusief het speciaal onderwijs]

PRIMA '02/'03

Prima V (P1632)
Veldwerkperiode

schooljaar 2002/2003

Respons

600 basisscholen: 420 scholen in de representatieve steekproef en 180 scholen in de aanvullende steekproef van scholen met veel achterstandsleerlingen; 15.681 leerlingen in groep 2, 14.678 leerlingen in groep 4, 14.106 leerlingen in groep 6 en 14.006 leerlingen in groep 8

PRIMA '04/'05

Prima VI (P1701)
Veldwerkperiode

schooljaar 2004/2005

Respons

600 basisscholen: 420 scholen uit de representatieve steekproef en 180 scholen uit de aanvullende steekproef van scholen met veel achterstandsleerlingen; 16.060 leerlingen in groep 2, 14.997 leerlingen in groep 4, 13.998 leerlingen in groep 6 en 13.847 leerlingen in groep 8

Home / Onderzoek / Bronnen / Beknopte onderzoeksbeschrijvingen / Primair onderwijs en speciaal onderwijs cohortonderzoeken (PRIMA)

Menu