logo

Profijt van de quartaire sector - Budgetgames en vignettenstudie 2017 (PQS-BV2017 / PV2017)

Tijdens het onderzoek ‘Publieke Voorkeuren’ is aan 1387 respondenten gevraagd wat hun voorkeuren zijn voor overheidsuitgaven aan de grootste publieke voorzieningen. Deze voorkeuren zijn uitgevraagd met behulp van een begrotingsspel, waarbij respondenten een bezuiniging van 10% op de overheidsbegroting moesten verdelen, en vignetten, waarbij zij moesten kiezen tussen twee fictieve overheidsbegrotingen.

Korte onderzoeksbeschrijving
Doelpopulatie Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder
Soort onderzoek enquête
Steekproefeenheid persoon
Entiteiten personen
Steekproefkader I&O Researchpanel
Steekproefmethode steekproef uit panel
Verzamelmethode online vragenlijst
Opdrachtgever Sociaal en Cultureel Planbureau
Veldwerk I&O Research
Frequentie eenmalig

Meting 2017

Veldwerkperiode 5 september 2017 - 7 november 2017
Steekproefomvang 4767 personen
Respons 1232 personen (26%)

Relevante SCP publicaties

Home / Onderzoek / Bronnen / Beknopte onderzoeksbeschrijvingen / Profijt van de quartaire sector - Budgetgames en vignettenstudie 2017 (PQS-BV2017 / PV2017)

Menu