logo

Publieke belangstelling voor archeologie (PBA)

Binnen het doorlopende onderzoeksthema Cultureel Erfgoed valt ook de publieke belangstelling voor archeologie. Om hier inzicht in te krijgen zijn gegevens verzameld over het bezoek aan archeologische opgravingen en aan exposities van archeologische collecties.

Korte onderzoeksbeschrijving

PBA 1996 en 2004 

Doelpopulatie

1996: Nederlandse bevolking van 12 jaar en ouder, zelfstandig wonend
2004: Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder, zelfstandig wonend

Soort onderzoek

enquête

Steekproefeenheid

1996: huishouden; 2004: persoon

Entiteiten

personen

Steekproefkader

1996: NIPO Capibus, een wekelijkse peiling onder circa 2.000 huishoudens
2004: capi@home-bestand van TNS-NIPO met circa 100.000 personen

Steekproefmethode

1996: gevraagd als onderdeel van NIPO Capibus; 2004: random selectie uit het capi@home-bestand

Respons

1996: 3820 personen; 2004: 5739 personen

Verzamelmethode

computergestuurde, zelf in te vullen vragenlijst

Opdrachtgever

1996: Archeologisch Informatie Centrum (AIC); 2004: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

Veldwerk

TNS-NIPO

Veldwerkperiode

1996: 25 maart - 4 april; 2004: 25 maart - 4 april

Frequentie

tweemaal: het oorspronkelijke onderzoek uit 1996 is op hoofdpunten in 2004 herhaald

Verslagperiode

er is gevraagd naar het bezoek tijdens laatste 12 maanden, 1-3 jaar, 3-5 jaar, 6-10 jaar, of langer dan 10 jaar geleden

Belvedere 2004

In 2004 is in aansluiting op het onderzoek Publieke belangstelling voor archeologie (PBA2004) een deel van de respondenten herbenaderd met vragen over de beleving van het erfgoed in de bebouwde en landschappelijke omgeving en het belang dat die heeft, of in hun ogen zou moeten hebben, bij het maken van ruimtelijke keuzes. Dit onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met het projectbureau Belvedere uit Utrecht, dat de aandacht bevordert voor het ontwikkelingsgericht inzetten van cultuurhistorische kwaliteiten bij ruimtelijke ordeningsvraagstukken. De onderzoeksvraag was hoeveel waarde mensen toekennen aan de in hun leefomgeving aanwezige cultuurhistorische elementen en hoe belangrijk zij het vinden dat deze bewaard en/of benut worden.

Korte onderzoeksbeschrijving
Doelpopulatie

Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder, zelfstandig wonend

Soort onderzoek

enquête

Steekproefeenheid

persoon

Entiteiten

personen

Steekproefkader

respondenten van het onderzoek Publieke belangstelling voor archeologie (PBA) uit 2004 met een verse aanvulling uit het capi@home-bestand

Steekproefmethode

quota-steekproef van steeds circa 250 personen uit 7 typen woonomgeving

Respons

1860 personen, waarvan 1606 ook deelnamen aan het PBA; 254 'verse' respondenten

Verzamelmethode

computergestuurde, zelf in te vullen vragenlijst

Opdrachtgever

Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

Veldwerk

TNS-NIPO

Veldwerkperiode

mei 2004

Frequentie

eenmalig

Home / Onderzoek / Bronnen / Beknopte onderzoeksbeschrijvingen / Publieke belangstelling voor archeologie (PBA)

Menu