logo

Publieksonderzoek technologische vernieuwingen (PTV)

Onderzoek naar de houding van het Nederlandse publiek tegenover technologische innovaties: kernenergie, automatisering, milieutechnologie, computertechnologie, militaire technologie, DNA technologie, communicatietechnologie en reageerbuisbaby's.
Het bestand is te verkrijgen via DANS onder studienummer P0918.

Korte onderzoeksbeschrijving
Doelpopulatie

Nederlandse bevolking van 16 jaar en ouder

Soort onderzoek

enquête

Steekproefeenheid

adres

Entiteiten

personen

Steekproefkader

PTT afgiftepuntenbestand

Steekproefmethode

geclusterde adressensteekproef; persoon via loting; random route procedure bij non respons

Verzamelmethode

mondelinge vragenlijst

Opdrachtgever

Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

Veldwerk

Intomart b.v.

Frequentie

eenmalig

Weging

naar plaats in gezin en leeftijd

Veldwerkperiode

mei 1985

Steekproefomvang

2136 personen

Respons

2037 personen (95%) 

Home / Onderzoek / Bronnen / Beknopte onderzoeksbeschrijvingen / Publieksonderzoek technologische vernieuwingen (PTV)

Menu