logo

Reïntegratie na een uitkering 2001/2002 (RNU)

Doel van het onderzoek is het verkrijgen van meer inzicht in de factoren die van invloed zijn op het reïntegratiegedrag van uitkeringsontvangers. Hierbij worden drie groepen onderscheiden: arbeidsongeschikten, werklozen en bijstandsontvangers. In het onderzoek zijn mensen betrokken die momenteel een uitkering ontvangen en mensen die zijn uitgestroomd.

Korte onderzoeksbeschrijving
Doelpopulatie

personen in Nederland tot 60 jaar die in de afgelopen 2,5 jaar een WAO-, WW- of bijstanduitkering hebben ontvangen, gedurende minimaal één jaar, onafhankelijk van het feit of ze die uitkering op dit moment nog steeds ontvangen, exclusief allochtonen die de Nederlandse taal niet beheersen

Soort onderzoek

enquête

Steekproefeenheid

persoon

Entiteiten

personen

Steekproefkader

arbeidsongeschikten en werklozen: LISV; bijstandontvangers: GfK-panels en GfK MiniCensus

Steekproefmethode

arbeidsongeschikten en werklozen: random steekproef; bijstandontvangers: panel

Verzamelmethode

schriftelijke vragenlijst

Opdrachtgever

Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

Frequentie

eenmalig

Veldwerk

GfK PanelServices Benelux b.v.

Veldwerkperiode

oktober 2001 - februari 2002

Steekproefomvang

WAO: 2.492 personen; WW: 1.999 personen; ABW: 710 personen

Respons

WAO: 900 personen (36%); WW: 754 personen (38%); ABW: 432 personen (61%)Home / Onderzoek / Bronnen / Beknopte onderzoeksbeschrijvingen / Reïntegratie na een uitkering 2001/2002 (RNU)

Menu