logo

Referentiebudgetten (RefBud)

In 2008 heeft het SCP samen met het Nibud onderzoek gedaan naar het oordeel van groepen Nederlandse burgers over armoede en over goederen en voorzieningen die minimaal noodzakelijk zijn om een zelfstandig huishouden te kunnen voeren. Hierbij is gebruik gemaakt van de consensuele budgetmethode: burgers praatten in groepen met elkaar over de genoemde thema’s en proberen om zoveel mogelijk tot gezamenlijke standpunten te komen. De gesprekken resulteerden in gedetailleerde budgetten voor vijf verschillende soorten huishoudens: een alleenstaande man van 35 jaar, een alleenstaande man van 75 jaar, een paar zonder kinderen, een alleenstaande moeder met twee kinderen, en een paar met drie kinderen.
In 2015 hebben SCP en Nibud een soortgelijk onderzoek verricht als onderdeel van een landenvergelijkend project van de Europese Commissie. Voor Nederland zijn vier focusgroepen georganiseerd. Drie groepen discussieerden over de goederen en voorzieningen die nodig zijn voor een levensstandaard waarbij men ‘adequaat kan deelnemen aan de Nederlandse samenleving’, de vierde groep over wat nodig is om ‘net niet arm’ te zijn. De discussies leidden tot budgetten voor een gezin met twee kinderen en (bij voldoende tijd) voor een alleenstaande.

Meer over de Europese referentiebudgetten staat op de website van reference budgets for social inclusion.

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   
   

Home / Onderzoek / Bronnen / Beknopte onderzoeksbeschrijvingen / Referentiebudgetten (RefBud)

Menu