logo

Regelingen arbeid en zorg (RAZ)

In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid inventariseert het Sociaal en Cultureel Planbureau de behoefte aan en het gebruik van verschillende regelingen en arrangementen voor de combinatie van arbeid en zorg en worden eventuele knelpunten hierbij gesignaleerd. Hiertoe is een steekproefonderzoek gehouden naar het gebruik van verschillende regelingen, onder meer calamiteitenverlof, kortdurend zorgverlof, ouderschapsverlof, kraamverlof, zwangerschaps- en bevallingsverlof, adoptieverlof, langdurend zorgverlof, palliatief verlof, verlofsparen en werken in deeltijd.
Het onderzoek Regelingen arbeid en zorg is te verkrijgen via
DANS onder studienummer P1650.

Korte onderzoeksbeschrijving
Doelpopulatie

personen van 20 t/m 61 jaar die potentieel recht hebben op verlofregelingen

Soort onderzoek

enquête

Steekproefeenheid

persoon

Entiteiten

personen

Steekproefkader

opsporingsenquête: personen in GfK-panels van 20 t/m 61 jaar die potentieel recht hebben op verlofregelingen, één persoon per huishouden; hoofdonderzoek: resultaat opsporingsenquête

Steekproefmethode

selectie uit de opsporingsenquête van personen uit de relevante deelpopulaties

Verzamelmethode

opsporingsenquête: per post verzonden schriftelijke vragenlijst, deels in combinatie met ander onderzoek; hoofdonderzoek: per post verzonden schriftelijke vragenlijst

Verslagperiode

voorafgaande twee jaren (2000-2002)

Opdrachtgever

Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

Veldwerk

GfK PanelServices

Frequentie

eenmalig

Weging

opsporingsenquête: naar werksituatie, geslacht, leeftijd, opleiding, regio, aanwezigheid kinderen en stedelijkheidsgraad; hoofdonderzoek: conform opsporingsenquête

Veldwerkperiode

opsporingsenquête: september - oktober 2002; hoofdonderzoek: november 2002

Steekproefomvang

opsporingsenquête: 8475 personen; hoofdonderzoek: 3676 personen

Respons

opsporingsenquête: 6618 personen (78%), waarvan 5187 personen uit de doelgroep; hoofdonderzoek: 3100 personen (84,3%)

Home / Onderzoek / Bronnen / Beknopte onderzoeksbeschrijvingen / Regelingen arbeid en zorg (RAZ)

Menu