logo

Regionaal inkomensonderzoek (RIO)

Het Regionaal inkomensonderzoek schetst een beeld van de regionale samenstelling en verdeling van inkomens van personen en huishoudens in Nederland (gemeenten, wijken en buurten).
Zie ook de CBS-informatie over het RIO op de CBS-site.

Korte onderzoeksbeschrijving
Doelpopulatie

bevolking van Nederland in particuliere huishoudens

Soort onderzoek

administratief

Steekproefeenheid

persoon

Verzamelmethode

gegevens verstrekt door de Belastingdienst

Netto steekproef

bij gemeenten met 5.000 inwoners of meer 32% van alle personen van 15 jaar of ouder, bij gemeenten met minder dan 5.000 inwoners 16% van alle personen van 15 jaar of ouder; in beide gevallen aangevuld met de huishoudensleden van deze kernpersonen

Respons

administratieve non-respons is circa 1% van de geselecteerde kernpersonen.

Berichtgevers

ministerie van Financiën (Belastingdienst), ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (individuele huur­subsidie) en Informatie Beheer Groep (studiefinanciering).

Weging

naar adrestype, burgerlijke staat, geslacht en leeftijdsklasse

Frequentie

doorlopend

Opdrachtgever

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Veldwerk

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)Home / Onderzoek / Bronnen / Beknopte onderzoeksbeschrijvingen / Regionaal inkomensonderzoek (RIO)

Menu