logo

Richtlijn voor sportdeelname onderzoek (RSO)

Overleg tussen verschillende onderzoekers en beleidsmakers heeft geleid tot het opstellen van richtlijnen om de procedure, vragenlijst en verslaglegging van grootschalig survey-onderzoek naar sportdeelname op elkaar af te stemmen. Deze Richtlijn voor Sportdeelname Onderzoek (RSO) is een gestandaardiseerde vragenlijst om de frequentie, sporttak, sportvorm, organisatievorm en accommodatiebenutting van grote bevolkingsgroepen in kaart te brengen, ook voor gemeenten en provincies. Op basis van deze standaard zijn verschillende RSO-onderzoeken gehouden onder de Nederlandse bevolking. Het Mulier Instituut gebruikt de RSO onder meer in het Nationale Sportonderzoek.
In 2016 is een aantal aanpassingen  in de richtlijn aangebracht vanwege de opkomst van verschillende nieuwe sporten. De verantwoording van deze aanpassingen vindt u hier.
Een eerdere aanpassing van de RSO sportlijst is beschreven in de SCP-publicatie Sporten gemeten (2009).

In januari 2006 is door het SCP een vervolgonderzoek gehouden onder personen van 12 jaar en ouder met vragen over dansen om te kijken welke invloed deelname aan deze activiteit in het voorafgaande jaar (2005) op de sportcijfers heeft.
In het Aanvullend voorzieningengebruikonderzoek (AVO) van 2007 is een split-half design gebruikt waarbij de helft van de respondenten de RSO heeft ingevuld.

Meer informatie over de RSO bij het
Mulier Instituut.

Korte onderzoeksbeschrijving
Doelpopulatie

Nederlandse bevolking van 6 jaar en ouder

Soort onderzoek

enquête

Steekproefeenheid

persoon

Entiteiten

personen

Steekproefkader

CentERpanel

Steekproefmethode

selectie uit panelselectie uit panel

Verzamelmethode

elektronische vragenlijst

Opdrachtgever

1999-2002: Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sportfederatie (NOC*NSF)
2005 en 2007: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

Veldwerk

CentERdata; in 2007 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Frequentie

jaarlijks van 1999-2002 (NOC*NSF), 2005 en 2007 (SCP)

Weging

multiplicatieve weegfactor op basis van geslacht, leeftijd, opleiding en inkomen

Verslagperiode

sportbeoefening in voorafgaande twaalf maanden

RSO 2007 zie Aanvullend voorzieningengebruik onderzoek (split-half AVO2007)

 

RSOdansen 2006

Veldwerkperiode 

27 januari 2006 

Respons 

2270 personen 

RSO 2005

Veldwerkperiode 

5-6 november 2005 

Respons

2763 personen 

RSO 2002

Veldwerkperiode 

25 oktober 2002 

Respons 

2458 personen 

RSO 2001

Veldwerkperiode 

14 november 2001 

Respons

2335 personen

RSO 2000

Veldwerkperiode 

29 september 2000 

Respons 

2095 personen 

RSO 1999

Veldwerkperiode

1 oktober 1999

Respons

1803 personen

Home / Onderzoek / Bronnen / Beknopte onderzoeksbeschrijvingen / Richtlijn voor sportdeelname onderzoek (RSO)

Menu