logo

Riskante gewoonten

Het onderzoek Riskante gewoonten uit 1958 bevat vragen over roken, drinken en gezondheid ten behoeve van een structurele analyse van rook  en drinkgewoonten en van enkele maatschappelijke aspecten van het zich psychisch welbevinden. Een aantal vragen uit dit onderzoek is opgenomen in het onderzoek Culturele Veranderingen in Nederland.
Het onderzoek Riskante gewoonten is te verkrijgen via
DANS onder studienummer P0142.

Korte onderzoeksbeschrijving
Doelpopulatie

Nederlandse bevolking van 20 jaar en ouder

Soort onderzoek

enquête

Steekproefeenheid

persoon

Entiteiten

personen

Steekproefmethode

tweetrapssteekproef: gemeenten, personen; stratificatie naar gemeentegrootte

Steekproefkader

gemeentelijke bevolkingsregisters

Verzamelmethode

mondelinge vragenlijst

Opdrachtgever

Gadourek, I.; Nederlands instituut voor praeventieve geneeskunde (NIPG TNO)

Veldwerk

Nederlands instituut voor praeventieve geneeskunde (NIPG TNO)

Frequentie

eenmalig

Veldwerkperiode

juli - september 1958

Steekproefomvang

1297 personen

Respons

1207 personen (93%)Menu