logo

Roze vragenlijst - onderzoek onder homoseksuelen (RV)

In het kader van het onderzoek naar acceptatie van homoseksualiteit in Nederland dat het SCP uitvoert voor de coördinerend minister voor het lesbisch- en homo-emancipatiebeleid, is in 2010 een grootschalige enquête gehouden onder homoseksuele vrouwen en mannen. Hierin is onder meer uitgebreid ingegaan op negatieve ervaringen en reacties die te maken hebben met de seksuele voorkeur.
Om enig zicht te hebben op de mate waarin de gegevens van de Roze Vragenlijst, die met zelfaanmelding werkte, afwijken van de totale populatie, is in 2011 een aantal vragen uit deze enquête gesteld aan een selectie uit een via een aselecte steekproef samengesteld panel.

Korte onderzoeksbeschrijving
Doelpopulatie

seksuele minderheden: lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders

Soort onderzoek

enquête

Entiteiten

personen

Opdrachtgever

Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

Frequentie

eenmalig in 2010 met een controle-enquête ivm de representativeit in 2011

RV 2010

Werving

online en offline werving: oproepen op op de doelgroep gerichte websites, via Facebook, Hyves, Twitter, mailinglijsten en nieuwsbrieven, op een aantal algemene websites en op het Radio 1-Journaal. Daarnaast is een wervingsteam op pad geweest om bij feesten en evenementen voor de doelgroep respondenten te werven en zijn er flyers gestuurd naar diverse homonetwerken en uitgaansgelegenheden

Verzamelmethode

online vragenlijst

Veldwerk

ES Automatisering

Veldwerkperiode

17 oktober 2010 tot en met 31 december 2010

Respons

7146 personen zijn aan de vragenlijst begonnen, 5663 personen hebben de vragenlijst afgemaakt, waarvan er na opschoning van de data 5420 overbleven

RVbis 2011

Steekproefeenheid

persoon

Steekproefkader

Intomart Online-panel exclusief zelfaanmelders

Steekproefmethode

selectie op seksuele voorkeur zoals aangegeven tijdens screening; stratificatie naar regio

Weging

naar geslacht en regio

Veldwerkperiode

14 maart 2011 tot en met 18 maart 2011

Steekproef

1600 uitnodigingen gestuurd

Respons

1000 ingevulde vragenlijsten

relevante SCP-publicaties

Home / Onderzoek / Bronnen / Beknopte onderzoeksbeschrijvingen / Roze vragenlijst - onderzoek onder homoseksuelen (RV)

Menu