logo

SCP Leefsituatie-index (SLI)

Met de leefsituatie-index volgt het SCP de ontwikkeling van het individuele welzijn en de welvaart in Nederland.

De gegevens op grond waarvan de SCP Leefsituatie-index wordt bepaald, zijn in 1997, 1999 en 2002 in opdracht van het Sociaal en Cultureel Planbureau door het CBS verzameld als module van het Permanent onderzoek naar de leefsituatie (POLS). De SCP Leefsituatie-index is de opvolger van de Welzijnsindex die met behulp van vroegere leefsituatieonderzoeken (LSO en DLO) werd berekend. In 2004 en 2006 zijn de gegevens voor de leefsituatie-index verzameld in het schriftelijke deel van het SCP-onderzoek Culturele veranderingen in Nederland (CV). In 2008 was het een vervolgonderzoek onder respondenten van het EBB-panel van het CBS.

Vanaf 2010/2011 wordt de SLI-vragenlijst weer uitgezet als vervolgonderzoek bij Culturele veranderingen in Nederland (CV).

De SLI-bestanden van 2004 en 2006 zijn als onderdeel van CV 2004 en 2006 bij Dans te krijgen (P1692 en P1757).  De SLI-bestanden waarvoor de gegevens door het CBS zijn verzameld staan als beveiligd CBS-microbestand bij Dans (P1779).

Korte onderzoeksbeschrijving
Doelpopulatie

in Nederland woonachtige bevolking van 18 jaar en ouder in particuliere huishoudens

Soort onderzoek

enquête

Steekproefeenheid

persoon

Entiteiten

personen

Steekproefkader

vanaf 2010/2011: respondenten van het desbetreffende onderzoek Culturele Veranderingen in Nederland

Steekproefmethode

vanaf 2010/2011: tijdens CV-peiling om medewerking gevraagd als 18 jaar of ouder

Verzamelmethode

tot 2004: computerondersteunde mondelinge vragenlijst (CAPI)
vanaf 2004: schriftelijke vragenlijst

Opdrachtgever

Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

Veldwerk

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
2004 en 2006: Intomart GfK

Frequentie

tweejaarlijks

SLI 2017/2018 deel 1

Veldwerkperiode

november 2017 tot en met februari 2018

Steekproefomvang

1311 SLI-toezeggingen onder CV-respondenten

Respons

1230 volledig ingevulde vragenlijsten (94%)

SLI 2016/2017

Veldwerkperiode

september 2016 tot en met maart 2017

Steekproefomvang

2436 SLI-toezeggingen onder CV-respondenten

Respons

2145 volledig ingevulde vragenlijsten (88%)

SLI 2014/2015

Veldwerkperiode

september 2014 tot en met maart 2015

Steekproefomvang

2364 SLI-toezeggingen onder CV-respondenten

Respons

1986 volledig ingevulde vragenlijsten (84%)

SLI 2012/2013

 

Veldwerkperiode 

september 2012 tot en met maart 2013

Steekproefomvang 

2557 SLI-toezeggingen onder CV-respondenten (84%)

 Respons

2146 volledig ingevulde vragenlijsten

SLI 2010/2011

Veldwerkperiode 

werving september 2010 tot en met maart 2011; SLI-lijsten tot en met mei 2011 

Steekproefomvang 

2652 SLI-toezeggingen onder CV-respondenten

Respons 

2060 volledig ingevulde vragenlijsten (78%)

SLI 2008 

Steekproefkader 

respondenten van de Enquête Beroepsbevolking (EBB) 5e peiling; voor 65+-ers aangevuld uit verse 1e peiling 

Steekproefmethode 

vraag om medewerking tijdens EBB-peiling 

Veldwerkperiode 

werving in september en oktober 2008 

Steekproefomvang

5294 EBB-respondenten zijn om medewerking gevraagd; 4273 hebben medewerking toegezegd 

Respons 

2568 ingevulde vragenlijsten ( 49% / 60%)

Weging 

naar leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, afkomst, regio, onderwijs, beroepsbevolking, positie in huishouden 

SLI 2004 en SLI 2006 (als onderdeel van Culturele Veranderingen 2004 en 2006)

Steekproefkader 

adressenbestand van Cendris

Steekproefmethode 

gestratificeerde drietrapssteekproef: postcodegebieden per stedelijkheidsklasse, adressen, personen

Veldwerkperiode 

2004: september 2004 - januari 2005
2006: september 2006 - januari 2007

Steekproefomvang 

CV 2004: 3641 adressen
CV 2006: 3635 adressen

Respons 

CV 2004: 2155 adressen (59%); 2300 personen, waarvan 2103 personen de schriftelijke vragenlijst hebben ingevuld en 18 jaar of ouder zijn en daarmee tot de SLI-populatie behoren
CV 2006: 1929 adressen (53%); 2087 personen, waarvan 2017 personen de schriftelijke vragenlijst hebben ingevuld en 18 jaar of ouder zijn en daarmee tot de SLI-populatie behoren 

 Weging

2004: naar leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, huishoudsamenstelling, huishoudgrootte, stedelijkheidsgraad
2006: naar leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, huishoudsamenstelling, stedelijkheidsgraad

SLI als POLS-module (1997, 1999 en 2002)

Steekproefkader

Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) 

Steekproefmethode

tweetraps: gemeenten gestratificeerd naar COROP-gebieden; personen in gemeenten 

Weging

naar leeftijd en geslacht, burgerlijke staat, stedelijkheidsgraad, COROP-gebied, huishoudgrootte; leeftijd en gezondheid, gelukkig, museumbezoek

Veldwerkperiode

1997: maart - december; maandelijkse deelsteekproeven
1999: maandelijkse deelsteekproeven
2002: maandelijkse deelsteekproeven: januari en juli t/m december

Steekproefomvang

1997: 5817 personen
1999: 7074 personen
2002: 6729 personen

Netto respons

1997: 3243 personen (56%)
1999: 3675 personen (52%)
2002: 3594 personen (53%)

 

 

Home / Onderzoek / Bronnen / Beknopte onderzoeksbeschrijvingen / SCP Leefsituatie-index (SLI)

Menu