logo

Same Feelings - onderzoek onder homojongeren (SAME)

Dit onderzoek is de eerste grootschalige studie in Nederland onder jongeren die zich (ook) aangetrokken voelen tot seksegenoten. Deze studie wordt uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Centraal hierin staan de ervaringen van deze jongeren met seksuele voorkeur, coming-out, acceptatie en homonegativiteit in omgevingen en de gevolgen voor hun welbevinden. De gegevensverzameling bestaat uit twee fasen: een vragenlijstonderzoek via internet, gevolgd door dertig diepte-interviews met respondenten die relatief veel met homonegatieve reacties te maken hebben gehad.
Same 2009 is gedeponeerd bij DANS.

Korte onderzoeksbeschrijving
Doelpopulatie

jongeren in Nederland  tussen 16 en 25 jaar die zich (ook) aangetrokken voelen tot mensen van dezelfde sekse

Soort onderzoek

enquête; diepte-interviews

Entiteiten

personen

Werving

uiteenlopende kanalen: online via websites en netwerksites, mailinglisten en nieuwsbrieven, zowel gericht op homoseksuele, lesbische en biseksuele jongeren, als voor jongeren in het algemeen, met medewerking van verschillende grote en kleine organisaties. Offline is er geworven bij feesten en evenementen voor homo, lesbische en biseksuele jongeren, bij uitgaansgelegenheden, via homojongerenorganisaties en Jong & Out-afdelingen van het COC, en via netwerken van de onderzoekers

Deelname

op basis van vrijwilligheid

Verzamelmethode

internetvragenlijst op een speciale website, met hoofdvragenlijst en aanvullende vragenlijst; dertig mondelinge vervolginterviews

Opdrachtgever

Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP); de vragenlijsten zijn opgesteld ism Universiteit van Maastricht

Veldwerk

realisatie website: NetDesign; de interviews zijn afgenomen door een onderzoekster van het SCP

Frequentie

eenmalig

Veldwerkperiode

vragenlijst eind mei tot en met begin augustus 2009; diepte-interviews september en oktober 2009

Respons

1636 personen;  1428 personen hebben ook de aanvullende vragenlijst ingevuld (87%); de online-werving leverde de meeste respondenten op (bijna 80%)

Home / Onderzoek / Bronnen / Beknopte onderzoeksbeschrijvingen / Same Feelings - onderzoek onder homojongeren (SAME)

Menu