logo

Schoolverlatersinformatiesysteem (SIS)

Het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) voert sinds het begin van de jaren negentig in vrijwel alle sectoren van het Nederlandse onderwijsstelsel onderzoek uit onder schoolverlaters. Sinds 1996 zijn deze onderzoeken op elkaar afgestemd en geïntegreerd in het Schoolverlatersinformatiesysteem (SIS). Dit systeem dient als monitoringsinstrument van de transitie van school naar werk over de volle breedte van het onderwijs.

Het SIS bestaat uit een aantal verschillende schoolverlatersonderzoeken waarvoor elk najaar ongeveer tachtigduizend individuen worden benaderd. In de eerste plaats bevat het de gegevens uit een enquête gericht op schoolverlaters van het voortgezet onderwijs (HAVO, VWO) en het voorbereidend beroepsonderwijs (VMBO), de VO-Monitor. Daarnaast vindt er een jaarlijks onderzoek plaats onder schoolverlaters van de beroepsopleidende (BOL) en beroepsbegeleidende (BBL) leerwegen van het secundair beroepsonderwijs, de BVE-Monitor. In de derde plaats zijn opgenomen de gegevens uit de HBO-Monitor, die wordt gehouden onder afgestudeerden van het HBO.
Vanaf 2007 verricht het ROA ook onderzoek naar de voortijdige uitval van schoolverlaters, de zogenaamde VSV-Monitor.

Meer informatie op de website van ROA.
De databestanden zijn  voor wetenschappelijk onderzoek beschikbaar via DANS.

Home / Onderzoek / Bronnen / Beknopte onderzoeksbeschrijvingen / Schoolverlatersinformatiesysteem (SIS)

Menu