logo

Sex in Nederland 1968

Het onderzoek Sex in Nederland uit 1968 bevat vragen over opvattingen over seks en seksueel gedrag. Een aantal vragen uit dit onderzoek is opgenomen in het onderzoek Culturele Veranderingen in Nederland.
Het bestand is te verkrijgen via
DANS onder studienummer P0067.

Korte onderzoeksbeschrijving
Doelpopulatie

Nederlandse bevolking van 20-65 jaar

Soort onderzoek

enquête

Steekproefeenheid

persoon

Entiteiten

personen

Steekproefmethode

meertrapssteekproef: gemeente (gestratificeerd naar aantal inwoners, urbanisatiegraad en regio), adres, persoon

Verzamelmethode

mondelinge vragenlijst

Opdrachtgever

Interact bv Dongen

Veldwerk

Interact bv Dongen

Frequentie

eenmalig

Weging

naar geslacht, leeftijd, burgerlijke staat, religie, regio, urbanisatiegraad en sociale klasse

Veldwerkperiode

mei-juni 1968

Steekproefomvang

3261 personen

Respons

1285 personen (39%)

Menu