logo

Sociaal-culturele ontwikkelingen in Nederland (SOCON)

Het onderzoek Sociaal-culturele ontwikkelingen in Nederland is een uitgebreid vervolg op het onderzoek Secularisatie en ontzuiling in Nederland (SON) uit 1979, waarin gevraagd werd naar de invloed van kerkelijkheid en geloofsovertuigingen op andere houdingen en gedragingen, zoals waarden en politieke standpunten. In de vervolgonderzoeken zijn vragen gesteld over een breder scala aan sociale thema's, zoals opvattingen over werk, opleiding, huwelijk en gezin, etnocentrisme, participatie, milieu, gezondheid.
De SOCON-bestanden zijn te verkrijgen via
DANS onder de tussen haakjes genoemde nummers.

Korte onderzoeksbeschrijving
Doelpopulatie

Nederlandse bevolking van 18-70 jaar

Soort onderzoek

enquête

Steekproefeenheid

t/m 2000: persoon
vanaf 2005: adres

Entiteiten

personen

Steekproefkader

t/m 2000: gemeentelijke bevolkingsregisters / Gemeentelijke Basisadministratie (GBA)
2005: adressenbestand TPG
2011: adressenbestand Experian

Steekproefmethode

t/m 2000tweetrapssteekproef: gemeenten gestratificeerd naar regio en urbanisatiegraad; aselecte personensteekproef; tot 2000 werden eerst de gemeenten uit eerdere onderzoeken benaderd
vanaf 2005: tweetrapssteekproef: adres, persoon

Verzamelmethode

mondelinge vragenlijst, vanaf 1995 computerondersteund (CAPI), en een schriftelijke vragenlijst

Opdrachtgever

Katholieke Universiteit Nijmegen: vakgroep Methoden

Veldwerk

t/m 2000: Instituut voor Toegepaste Sociologie (ITS)
vanaf 2005: Veldkamp

Frequentie

vijfjaarlijks, sinds 1985

SOCON 2011 -  Religion in Dutch Society (urn:nbn:nl:ui:13-pgxp-kg)

 

Veldwerkperiode

september 2011 - februari 2012

Steekproefomvang

netto 1863 personen

Respons

1017 personen (55%)

SOCON 2005 -  Religion in Dutch Society (urn:nbn:nl:ui:13-6ju7-ax)


 

Veldwerkperiode

september 2005 - januari 2006

Steekproefomvang

netto 2176 personen

Respons

1212 personen (56%)

 

Oudere bestanden

 

SOCON 1985 (P1012)

Veldwerkperiode

oktober 1985 - januari 1986

Steekproefomvang

netto 5020 personen via standaardprocedure; aantal benaderde personen in correctieprocedure onbekend

Respons

80 gemeenten; 3003 personen: 2899 via standaardprocedure (58%) en 104 via correctieprocedure

SOCON 1990 (P1100)

Veldwerkperiode

september 1990 - maart 1991

Steekproefomvang

netto 4988 personen

Respons

77 gemeenten; 2384 personen (48%)

SOCON 1995 (P1336)

Veldwerkperiode

september 1995 - februari 1996

Steekproefomvang

netto 3920 personen

Respons

78 gemeenten; 2019 personen (52%)

SOCON 2000 (P1556)

Veldwerkperiode

september 2000 - februari 2001

Steekproefomvang

netto 2305 personen

Respons

91 gemeenten; 1008 personen (44%)

SOCON cumulatief bestand 1979-2000 (P1656) 

Home / Onderzoek / Bronnen / Beknopte onderzoeksbeschrijvingen / Sociaal-culturele ontwikkelingen in Nederland (SOCON)

Menu