logo

Sociaal-economische ontwikkelingen in Nederland (ISEA)

In het onderzoek 'Sociaal economische ontwikkelingen in Nederland' is gevraagd naar de houding van Nederlanders tegenover het bedrijfsleven, de overheid en beloningsverschillen. Daarnaast zijn gegevens verzameld over de arbeidssituatie en  geschiedenis, sociale achtergrond en gezinssituatie, en zijn enkele pilotvragen gesteld over het gebruik van informatie  en communicatietechnologie ten behoeve van het onderzoek Gebruik van nieuwe communcatiemiddelen (GNC). Het onderzoek is een onderdeel van het 'International Survey of Economic Attitudes', dat in zes landen is gehouden.

Korte onderzoeksbeschrijving
Doelpopulatie

Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder

Soort onderzoek

enquête

Steekproefeenheid

adres

Entiteiten

personen

Steekproefkader

PTT-adressenbestand

Steekproefmethode

aselecte steekproef van adressen/huishoudens, eerst jarige persoon na een bepaalde datum

Verzamelmethode

schriftelijke vragenlijst

Opdrachtgever

Universiteit Utrecht, capaciteitsgroep Sociologie

Veldwerk

Universiteit Utrecht, capaciteitsgroep Sociologie

Frequentie

eenmalig

Weging

naar geslacht, leeftijd, burgerlijke staat, religie, urbanisatiegraad, bezit telefoon en stemgedrag bij laatste en voorlaatste verkiezingen

Veldwerkperiode

maart   juni 1998

Steekproefomvang

2961 huishoudens

Respons

933 personen (32%)Home / Onderzoek / Bronnen / Beknopte onderzoeksbeschrijvingen / Sociaal-economische ontwikkelingen in Nederland (ISEA)

Menu