logo

Sociaal vitaal platteland (SVP)

In het kader van het monitoren van sociale en culturele ontwikkelingen op het platteland is de survey Sociaal Vitaal Platteland uitgevoerd om inzicht te krijgen in de lokale binding van dorpsbewoners en hun vrijwillige inzet voor lokale doelen. Tot dorpsbewoners worden de 2,3 miljoen Nederlanders gerekend die wonen in een dorp met maximaal 3000 inwoners of in een buitengebied.

Korte onderzoeksbeschrijving
Doelpopulatie

bewoners van dorpen (<3000 inwoners) en buitengebieden in Nederland, 15 jaar of ouder

Soort onderzoek

enquête

Steekproefeenheid

dorp/plattelandsgebied; persoon

Entiteiten

personen

Steekproefkader

dorpenbestand op basis van de CBS wijk- en buurtindelingen; Gemeentelijke basisadministratie (GBA) /  Basisregistratie van personen (BRP)

Steekproefmethode

2011: tweetrapssteekproef: dorpen, gestratificeerd naar inwoneraantal; aselecte personensteekproef uit strata
2014: steekproef getrokken en aangeleverd door het CBS; stratificatie naar leeftijd en plattelandsgebied; aselecte personensteekproef uit strata

Verzamelmethode

mixed mode: schriftelijke of online vragenlijst

Opdrachtgever

Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

Veldwerk

I&O Research

Frequentie

(gedeeltelijk) herhaald; metingen in 2011 en 2014

SVP 2014

Veldwerkperiode

4 september - 1 december 2014

Steekproefomvang

16.300 uitgezette vragenlijsten

Respons

bruto 7840 personen (48%)

SVP 2011

Veldwerkperiode

6 oktober 2011 tot en met 6 januari 2012

Steekproefomvang

bruto 620 dorpen/gebieden; 17.725 personen, waarvan 16.000 een uitnodiging hebben ontvangen

Respons

bruto 7657 ingevulde vragenlijsten (48%); netto 7128 personen (45%)

Home / Onderzoek / Bronnen / Beknopte onderzoeksbeschrijvingen / Sociaal vitaal platteland (SVP)

Menu