logo

Sociale positie en voorzieningengebruik allochtonen (SPVA)

Het onderzoek naar de sociale positie en het voorzieningengebruik van allochtonen is opgezet om de positie van de vier grootste minderheidsgroeperingen, Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen, regelmatig in kaart te brengen. Het wordt in de eerste plaats gebruikt om te onderzoeken in welke mate personen uit de minderheden naar evenredigheid participeren in de maatschappelijke kerninstituties onderwijs en arbeidsmarkt.
In 2003 is een SPVA-onderzoek gehouden onder de vijf grootste groepen allochtonen uit vluchtelingenlanden (Afghanen, Irakezen, Iraniërs, (voormalig) Joegoslaven en Somaliërs). Dit onderzoek naar de sociale positie en het voorzieningengebruik van nieuwkomers (SPVN) bevat grotendeels dezelfde thema's als het SPVA-onderzoek onder de klassieke groepen. Het SPVA-onderzoek is in 2004 opgevolgd door het onderzoek Leefsituatie allochtone stedelingen (LAS) en in 2006 door het Survey integratie minderheden (SIM).

De SPVA-bestanden zijn voor onderzoeksinstellingen te verkrijgen via DANS. (Het desbetreffende studienummer staat tussen haakjes vermeld.)

Korte onderzoeksbeschrijving
Doelpopulatie

allochtone bevolkingsgroepen in Nederland: Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen

Soort onderzoek

enquête

Steekproefeenheid

huishouden

Entiteiten

huishoudens en personen

Steekproefkader

gemeentelijke bevolkingsregisters

Steekproefmethode

tweetrapssteekproef: gemeenten, huishoudens

Verzamelmethode

mondelinge vragenlijst

Opdrachtgever

Instituut voor Sociologisch-Economisch Onderzoek (ISEO); vanaf 1998 Instituut voor Sociologisch-Economisch Onderzoek (ISEO) en Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)Instituut voor Sociologisch-Economisch Onderzoek (ISEO); vanaf 1998 Instituut voor Sociologisch-Economisch Onderzoek (ISEO) en Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

Frequentie

onregelmatig: in 1988, 1991, 1994, 1998, 2002 en 2003

Weging

Omdat de SPVA-bestanden van 2002 en 2003 niet volledig representatief zijn voor een aantal belangrijke achtergrondkenmerken, is in deze bestanden een weging toegepast. De weegfactor is geconstrueerd op basis van een poststratificatie van de variabelen leeftijd, geslacht en generatie.

Berichtgevers

hoofd huishouden voor de algemene vragenlijst; overige leden van het huishouden ouder dan twaalf jaar krijgen een verkorte vragenlijst

SPVA 1988 (P1234)

Veldwerkperiode

1988

Veldwerk

Bureau Veldkamp

Aantallen

4004 huishoudens; 5445 personen

Respons

variërend van 50% tot 79%

SPVA 1991 (P1429)

Veldwerkperiode

voorjaar 1991

Veldwerk

Bureau Veldkamp

Aantallen

4030 huishoudens; 9395 personen

Respons

circa 60%

SPVA 1994 (P1430)

Veldwerkperiode

voorjaar 1994

Veldwerk

Het Amsterdamse Bureau voor Onderzoek en Statistiek (O+S)

Aantallen

4096 huishoudens; 8304 personen

Respons

circa 60%

SPVA 1998 (P1570) 

Veldwerkperiode

eerste helft 1998

Veldwerk

Bureau Veldkamp

Aantallen

7553 huishoudens; 14.483 personen

Respons

variërend van 48% tot 61%

SPVA 2002 (P1684)

Veldwerkperiode

februari 2002 - april 2003

Veldwerk

Bureau Veldkamp

Aantallen

4199 huishoudens; 8321 personen

Respons

variërend van 44% tot 52%

SPVN 2003

Doelpopulatie

huishoudens in Nederland van Somalische, Iraanse, Irakese, Afghaanse of Joegoslavische afkomst

Veldwerkperiode

voorjaar 2003

Verzamelmethode

computer assisted personal interviewing (CAPI)

Veldwerk

Bureau Veldkamp

Aantallen

Joegoslavische en 675 Somalische huishoudens, in totaal 3542 huishoudens en 5594 personen

Respons

variërend van 43% tot 55%

 

Aantal personen in het SPVA naar land van herkomstgroepering

 

Antillen

 Turkije

Marokko

Suriname

Nederland

1988

579

847

755

790

1035

1991

 1126

 2375

 2316

 1702

 1874

1994

 1005

 1911

 1937

 1529

 1955

1998

 1696

 3755

 3112

 3408

 2512

2002

 1327

 2649

 2245

 1892

 -

 

Home / Onderzoek / Bronnen / Beknopte onderzoeksbeschrijvingen / Sociale positie en voorzieningengebruik allochtonen (SPVA)

Menu