logo

Sociale uitsluiting (SU)

Voor een adequaat armoedebeleid is inzicht gewenst in het verschijnsel sociale uitsluiting. Sociale uitsluiting kent meerdere dimensies. In 2003 is een surveyonderzoek Sociale uitsluiting gehouden, omdat in geen enkel bestaand databestand informatie over alle relevante dimensies beschikbaar was. Bovendien kon bij dit  surveyonderzoek extra aandacht worden besteed aan het voorkomen van uitval van bepaalde groepen, met name groepen met een hoog risico op sociale uitsluiting, die in bestaand steekproefonderzoek niet of onvoldoende waren vertegenwoordigd.
In 2010 is een proefenquête getest om deze dimensies van sociale uitsluiting te meten (Meetinstrument sociale uitsluiting - proefenquête (MSU2010). In juni 2012 is deze vragenlijst afgenomen in het LISS-panel om de mate van sociale uitsluiting onder de Nederlandse bevolking te inventariseren (SU2012).
Het bestand van Sociale Uitsluiting SU2003  is te verkrijgen via DANS onder nummer P1805.

Korte onderzoeksbeschrijving

SU2012

Doelpopulatie

Nederlandse bevolking 18 jaar en ouder

Soort onderzoek

enquête

Entiteiten

personen

Steekproefmethode 

1 persoon per huishouden; oversampling lage inkomens

Steekproefkader

LISS-panel en Migrantenpanel van CentERdata

Verzamelmethode 

internetvragenlijst

Opdrachtgever

Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

Veldwerk

CentERdata

Veldwerkperiode

4 tot en met 26 juni 2012

Steekproefomvang

1400 leden van het LISSpanel en 1400 leden van het Migrantenpanel hebben een uitnodiging gekregen

Respons 

947 leden van het LISSpanel (68%) en 918 leden van het Migrantenpanel (66%)

SU2003

Doelpopulatie

particuliere huishoudens in Nederland, exclusief studenten

Soort onderzoek

enquête

Steekproefeenheid

adres

Entiteiten

huishoudens

Steekproefmethode

stratificatie naar statusscore postcodegebied; quota sampling voor allochtonen; benadering via random-walk-methode

Verzamelmethode

computergesteunde mondelinge vragenlijst (CAPI)

Opdrachtgever

Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

Veldwerk

Research voor Beleid (RvB)

Weging

naar herkomst, statusscore postcodegebied

Berichtgever

hoofdbewoner of partner

Veldwerkperiode

zomer 2003

Steekproefomvang

5500 benaderde adressen in 20 wijken met een lage statusscore (laagste quintiel), 4684 benaderde adressen in 30 wijken met een niet-lage statusscore (2e t/m 5e quintiel).

Respons

431 huishoudens in wijken met een lage statusscore (8%), 429 huishoudens in overige wijken (9%)Home / Onderzoek / Bronnen / Beknopte onderzoeksbeschrijvingen / Sociale uitsluiting (SU)

Menu