logo

Sociale veiligheid in het onderwijs (SVO)

In september 2012 heeft het SCP ResearchNed de opdracht gegeven het veldwerk uit te voeren van het evaluatieonderzoek van de pilot ‘Sociale veiligheid bij LHBT-jongeren op school’. Het SCP voert dit evaluatieonderzoek uit in opdracht van het Ministerie van OCW.
Het evaluatieonderzoek is uitgevoerd in de groepen 7 en 8 van het primair onderwijs en klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs. Uit alle scholen die zich hebben aangemeld heeft DUO in totaal 140 scholen geselecteerd: 70 scholen uit het primair onderwijs en 70 uit het voortgezet onderwijs. In de groep scholen uit het PO zaten er zes met speciaal onderwijs, binnen de VO-groep zaten er vijf waarvan één er zich afmeldde.
Het evaluatieonderzoek bestond uit een voormeting (september-oktober 2012) en een nameting (mei-juni 2013). Na de voormeting zijn de scholen at random onderverdeeld in een experiment- en controlegroep. De scholen in de experimentgroep konden in de tijd tussen de voor- en nameting starten met hun project. De scholen binnen in de controlegroep starten in het schooljaar 2013-2014 met hun project. Daarnaast werden de betrokken leerkrachten uit de experimentgroep tijdens de nameting tevens uitgenodigd voor een enquête. Ook de contactpersonen uit zowel de experiment- als controlegroep is gevraagd een vragenlijst in te vullen over het verloop van het project.
De vier onderdelen van de pilot zijn:

  1. Sociale Veiligheid in het Onderwijs (SVO 2012/’13): twee enquêtes onder leerlingen van de scholen die deelnamen aan de pilot, voormeting (najaar 2012) en nameting (voorjaar 2013)
  2. Sociale Veiligheid in het Onderwijs (SVO 2012/’13): enquêtes onder de contactpersonen van de scholen die deelnamen aan de pilot (voorjaar 2013)
  3. Sociale Veiligheid in het Onderwijs (SVO 2012/’13): enquêtes onder de leraren van de scholen die deelnamen aan de pilot en in de experimentele groep zaten (voorjaar 2013)
  4. Sociale Veiligheid in het Onderwijs (SVO 2012/’13): diepte-interviews met schoolleiders, leraren, leerlingen, trainers/voorlichters en ouders van leerlingen van 20 scholen die deelnamen aan de pilot en die in de experimentele groep zaten (januari-september 2013)

relevante SCP-publicaties

Home / Onderzoek / Bronnen / Beknopte onderzoeksbeschrijvingen / Sociale veiligheid in het onderwijs (SVO)

Menu