logo

Socio-Cultural Integration Processes among new immigrants in Europe (SCIP)

Early Socio-Cultural Integration Processes among new immigrants in Europe (SCIP) is een  longitudinaal panelonderzoek naar vroege integratieprocessen van migranten die recent naar Nederland, Duitsland, Engeland en Ierland zijn gekomen. De nadruk ligt op sociaal-culturele integratie en de wisselwerking met structurele integratie. Het onderzoek is de Europese tegenhanger van de New Immigrant Survey (NIS) in de Verenigde Staten. De dataverzameling in de vier landen wordt gefinancierd binnen het NORFACE-integratieprogramma (New Opportunities for Research Funding Agency Cooperation in Europe).
In het Nederlandse deel van SCIP zijn aan recent gemigreerde Polen en Bulgaren, met recent gemigreerde Turken als vergelijkingsgroep, vragen gesteld over demografische kenmerken, woonsituatie, opleiding, werk, inkomen, taalbeheersing, identificatie, contact en gepercipieerde discriminatie.
In 2012/2013 zijn respondenten van de eerste golf herbenaderd om de ontwikkelingen in hun leefsituatie na te gaan.

Korte onderzoeksbeschrijving
Doelpopulatie

recent gemigreerde Polen en Bulgaren, met recent gemigreerde Turken als vergelijkingsgroep

Soort onderzoek

enquête

Steekproefeenheid

persoon

Entiteiten

personen

Steekproefkader

Gemeentelijke basisadministratie (GBA)

Steekproefmethode

random selectie uit de inschrijvingen van Poolse, Bulgaarse en Turkse migranten tussen april 2009 en december 2010 in gemeenten met meer dan 25 migranten uit betreffende landen

Verzamelmethode

mondelinge vragenlijst in eigen taal

Opdrachtgever

samenwerkingsverband RU/UU/SCP/CBS

Veldwerk

Motivaction

Frequentie

eerste golf 2010/2011; tweede golf 2012/2013

Eerste golf - 2010/2011

Veldwerkperiode

november 2010 - juni 2011

Steekproefomvang

totaal in de GBA: 12.500 Polen, ruim 3000 Bulgaren en bijna 4000 Turken, in respectievelijk 38, 16 en 29 gemeenten; hiervan is 27% van de Polen benaderd, 49% van de  Bulgaren en 37% van de Turken

Respons

874 Polen, 456 Bulgaren en 830 Turken; respectievelijk 53%, 46% en 67% van de netto steekproef

Tweede golf - 2012/2013

Veldwerkperiode

april 2012 - januari 2013

Steekproefomvang

herbenaderd: 376 Polen, 157 Bulgaren en 464 Turken

Respons

responspercentage van de benaderde respondenten: Polen 68,7%, Bulgaren: 64,3%,Turken: 81,5%

Home / Onderzoek / Bronnen / Beknopte onderzoeksbeschrijvingen / Socio-Cultural Integration Processes among new immigrants in Europe (SCIP)

Menu