logo

Solidariteit in pensioenen (SiP)

Deze enquête is gehouden voor het onderzoek naar de opvattingen van werkenden over solidariteit binnen de aanvullende pensioenen. Dat onderzoek heeft het SCP uitgevoerd op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kader van de dialoog over de toekomst van het pensioenstelsel.

Korte onderzoeksbeschrijving
Doelpopulatie

personen van 16 jaar en ouder die betaald werk verrichten in loondienst, werken of meewerken in gezins- of familiebedrijf, of die zelfstandige, freelancer of vrije beroepsbeoefenaar zijn

Soort onderzoek

enquête

Entiteiten

personen

Steekproefkader

CentERpanel

Steekproefmethode

selectie uit panel

Verzamelmethode

internetvragenlijst

Opdrachtgever

Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

Veldwerk

CentERdata

Frequentie

eenmalig

SiP 2014

Veldwerkperiode

21 tot en met 25 november 2014; 28 november tot en met 2 december 2014

Steekproefomvang

1472 personen in het panel voldoen aan de criteria

Respons

1036 personen hebben de vragenlijst volledig ingevuld (70%)

 

Home / Onderzoek / Bronnen / Beknopte onderzoeksbeschrijvingen / Solidariteit in pensioenen (SiP)

Menu