logo

Sport en maatschappij (SEM)

Het bevolkingsonderzoek Sport en maatschappij is uitgevoerd om informatie te krijgen over onwenselijke gedragingen in de breedtesport en de gevolgen daarvan voor sportdeelname. Behalve naar de ervaringen met ongewenste gedragingen is gevraagd naar sportdeelname en andere betrokkenheid bij sport, bijvoorbeeld als toeschouwer of vrijwilliger. Dit onderzoek is te verkrijgen via DANS.

Korte onderzoeksbeschrijving
Doelpopulatie

Nederlandse bevolking van 12 jaar en ouder

Soort onderzoek

enquĂȘte

Steekproefeenheid

persoon

Entiteiten

personen

Steekproefkader

TNT afgiftepuntenbestand

Steekproefmethode

aselecte tweetrapssteekproef (adres, persoon); stratificatie naar stedelijkheid

Verzamelmethode

multimode: online (CAWI) en schriftelijk (PAPI)

Opdrachtgever

Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

Veldwerk

Intomart GfK

Frequentie

eenmalig

Weging

naar huishoudenomvang, geslacht, leeftijd, opleiding en provincie

SEM 2007

Veldwerkperiode

oktober - december 2007

Steekproefomvang

circa 10.000 adressen

Respons

2.357 personen (24%)Home / Onderzoek / Bronnen / Beknopte onderzoeksbeschrijvingen / Sport en maatschappij (SEM)

Menu