logo

Statistiek werkgelegenheid en lonen (SWL)

De SWL van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) beoogt de werkgelegenheid naar economische activiteit en bedrijfsgrootte in kaart brengen aan de hand van registratiegegevens uit de loonaangifteketen (polisadministratie) van de Belastingdienst en het UWV. De SWL is in 2006 begonnen. Voor 1995 tot en met 2005 zijn bij het CBS gegevens beschikbaar uit de EWL (Enquête werkgelegenheid en lonen).

Meer informatie over deze onderzoeken via  het CBS.

 

 

 

Home / Onderzoek / Bronnen / Beknopte onderzoeksbeschrijvingen / Statistiek werkgelegenheid en lonen (SWL)

Menu