logo

Stelsel van sociaal-statistische bestanden (SSB)

In het Stelsel van Sociale Bestanden (voorheen Sociaal Statistisch Bestand) (SSB) van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zijn gegevens uit persoonsenquêtes gekoppeld aan registratiegegevens. Diverse registers zijn op individueel niveau gekoppeld aan de Gemeentelijke Basisadministratie met persoonsgegevens (GBA). Het gaat om registers van de belastingdienst, uitkeringsinstanties en de Informatie Beheergroep, maar ook van instellingen in de gezondheidszorg of politie.

Omdat de verschillende jaargangen ook onderling gekoppeld zijn, ontstaan mogelijkheden voor het longitudinaal volgen van mensen in de verschillende registers.

Zie ook de SSB-informatie op de CBS-website.

 

relevante SCP-publicaties

Home / Onderzoek / Bronnen / Beknopte onderzoeksbeschrijvingen / Stelsel van sociaal-statistische bestanden (SSB)

Menu