logo

Survey integratie nieuwe groepen (SING)

De Survey Integratie Nieuwe Groepen sluit aan op het in 2006 uitgevoerde SIM-onderzoek en de SPVA-onderzoeken, met name dat van 2003 dat zich richtte op allochtonen uit vluchtelingenlanden. Het SING-onderzoek is opgezet om inzicht verkrijgen in de (sociaal-culturele) integratie van zes zogenoemde nieuwe groepen, te weten Iraniërs, Irakezen, Afghanen, Somaliërs, Polen en Chinezen. Daarnaast is een autochtone referentiegroep in het onderzoek betrokken.

In het onderzoek is naast allerlei achtergrondgegevens gevraagd naar opleidingen, werkervaring, attituden ten aanzien van werk, sociale contacten, integratie, mening over de eigen groep en andere etnische groepen, het gebruik van verschillende media, het gevoel van veiligheid en sport- en andere vrijetijdsbesteding.

Korte onderzoeksbeschrijving
Doelpopulatie

personen van 15 jaar en ouder uit nieuwe groepen in Nederland: Iraniërs, Irakezen, Afghanen, Somaliërs, Polen en Chinezen, plus een autochtone referentiegroep

Soort onderzoek

enquête

Steekproefeenheid

persoon

Entiteiten

personen

Steekproefkader

personensteekproefkader van het CBS op basis van de Gemeentelijke Basisadministratie

Steekproefmethode

tweetrapssteekproef per doelgroep (gemeente, persoon)

Verzamelmethode

Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI)

Weging

per herkomstgroep naar geslacht, leeftijdsklasse, woonplaats, inschijrvingsduur en type huishouden

Opdrachtgever

Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

Veldwerk

Veldkamp

Frequentie

eenmalig in 2009

SING 2009

Veldwerkperiode

medio februari 2009 tot medio februari 2010

Steekproefomvang

12.958 benaderbare personen

Respons

6.911 geslaagde interviews (53%)

Home / Onderzoek / Bronnen / Beknopte onderzoeksbeschrijvingen / Survey integratie nieuwe groepen (SING)

Menu