logo

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE)

De Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe is in 2004 met subsidie van de EG opgezet om inzicht te krijgen in de verschillen voor de kwaliteit van het leven van ouderen als gevolg van de uiteenlopende culturen, leefomstandigheden en beleidsmaatregelen in Europa. Centraal hierbij staan arbeid, pensionering, inkomen en gezondheid. Deze multidisciplinaire, cross-nationale databank bevat onder meer informatie over de lichamelijke en psychische gezondheidstoestand, beperkingen die optreden voor het huishoudelijk en persoonlijk functioneren, de informele zorg en de formele particuliere en gesubsidieerde zorg waarover respondenten beschikken.
SHARE wordt gecoördineerd door het Mannheim Research Institute for the Economics of Aging (MEA) en is voornamelijk gefinancierd door de EU in het kader van het 5th framework programme.
Meer informatie op de website http://share-dev.mpisoc.mpg.de/.

Korte onderzoeksbeschrijving

Doelpopulatie

personen van vijftig jaar en ouder, ook indien wooonachtig in instellingen voor ouderen; huishoudens waarvan  minstens één lid vijftig jaar of ouder is

Gegevenssoort

panelsurvey

Entiteiten

personen; huishoudens

Verzamelmethode

computerondersteunde mondelinge vragenlijst (CAPI), aangevuld met een door de respondent  in te vullen schriftelijke vragenlijst

Frequentie

eerste golf: 2004; tweede golf: 2006/2007; derde golf: 2008/2009 (SHARELIFE: The Retrospective Survey); vierde golf: 2011, vijfde golf: 2013; zesde golf: 2015
De DOI van elke golf begint met 1010.6103/SHARE.w


 

Home / Onderzoek / Bronnen / Beknopte onderzoeksbeschrijvingen / Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE)

Menu