logo

Theater en internet (T&I)

Om inzicht te krijgen welke theaterbezoekers gebruik maken van theaterwebsites is een onderzoek gehouden onder theaterpubliek en bezoekers van theaterwebsites. De enquête werd schriftelijk en online aangeboden om zowel 'onliners' als 'nonliners' te bereiken. Dertien theaters hebben hun medewerking verleend. Het onderzoek is gehouden in het kader van de masterthesis van Sylvie van der Poll.

Korte onderzoeksbeschrijving
Doelpopulatie

bezoekers van theaterwebsites

Soort onderzoek

enquête

Steekproefeenheid

persoon

Entiteiten

personen

Steekproefkader

bezoekers van een selectie van theaters met een website (schriftelijk); bezoekers van de website van de geselecteerde theaters (online vragenlijst)

Steekproefmethode

schriftelijke vragenlijst: random uitgedeeld; online: zelfselectie

Verzamelmethode

schriftelijke vragenlijst en online vragenlijst

Opdrachtgever

Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

Uitvoerder veldwerk

Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

Frequentie

eenmalig

T&I 2007

Veldwerkperiode

april-mei 2007; online in week 16 t/m week 20 gemiddeld 4 weken per theatersite

Steekproefomvang

27 theaters in de Randstad aangeschreven; 700 schriftelijke enquêtes uitgedeeld

Respons

13 theaters verleenden hun medewerking; 619 ingevulde schriftelijke enquêtes en 684 online enquêtes; 1303 personen totaalHome / Onderzoek / Bronnen / Beknopte onderzoeksbeschrijvingen / Theater en internet (T&I)

Menu