logo

Tijdsbestedingsonderzoek (TBO)

Het tijdsbestedingsonderzoek is een vijfjaarlijks onderzoek onder de Nederlandse bevolking. Het onderzoek bevat naast achtergrondvragen algemene vragen over tijdsbesteding. Bovendien wordt de respondent gevraagd om gedurende één week in een dagboek bij te houden aan welke activiteiten dat besteed is.
In 2006 is het TBO voor het eerst uitgevoerd conform de richtlijnen voor tijdsbudgetonderzoeken van Eurostat (HETUS-richtlijnen). De belangrijkste verschillen met het TBO 'oude stijl' zijn: doorlopend onderzoek onder de Nederlandse bevolking van 10 jaar en ouder, ook tijdens vakanties, met episodes van 10 minuten in plaats van 15 minuten in de dagboeken, open vragen voor de activiteiten, ook nevenactiviteiten, en telefonische interviews. Het TBO2006 werd geïmplementeerd als maatwerk in het kader van het Mobiliteitsonderzoek Nederland (MON) van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.
Vanaf 2011 is het TBO in samenwerking met het CBS gehouden.

De TBO-bestanden zijn te verkrijgen via DANS onder de tussen haakjes vermelde studienummers.

Korte onderzoeksbeschrijving
Doelpopulatie

Nederlandse bevolking van 12 jaar en ouder
vanaf 2006: Nederlandse bevolking van 10 jaar en ouder in particuliere huishoudens

Soort onderzoek

enquête

Steekproefeenheid

persoon

Entiteiten

personen

Steekproefkader

PTT-afgiftepuntenbestand
vanaf 2005 Gemeentelijke basisadministratie (GBA)

Steekproefmethode

drietrapssteekproef: gemeente, adres, persoon; stratificatie naar gemeente
in 2005: tweetrapssteekproef: postcodegebied, persoon; clusters per postcodegebied met stratificatie naar stedelijkheidgraad en regio
vanaf 2011/12: maandelijks een gestratificeerde tweetrapssteekproef: deelgemeente, persoon, gestratificeerd naar Corop × interviewregio

Verzamelmethode

mondelinge vragenlijst
vanaf 2000 computer ondersteund (CAPI); dagboek

Opdrachtgever

Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en anderen
vanaf 2011: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Veldwerk

TBO 1975-2005: IntomartGfK
TBO 2006: Socialdata
Vanaf TBO2011/12: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Frequentie

vijfjaarlijks, sinds 1975

Weging

naar leeftijd, geslacht, urbanisatiegraad/stedelijkheid, plaats in het gezin (tot 2000), gezinssituatie (2000) en werkzaamheid/inkomensbron
vanaf 2011: op basis van leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, stedelijkheidsgraad, werkzaamheid, samenstelling huishouden, huishoudinkomen, huishoudgrootte, positie in huishouden en invulmaand.

 

TBO 2016

 

Veldwerkperiode

december 2015 - december 2016

Verslagperiode

dagboekjes in principe in de week na het invullen van de beginvragenlijst

Steekproef

5209 uitgezette vragenlijsten

Respons

2757 personen met beginvragenlijst (53%),  2389 personen met dagboekje en 2310 personen met slotvragenlijst (44%)

 

TBO 2011/2012

 

Veldwerkperiode

maart 2011 - maart 2012

Verslagperiode

dagboekjes in principe in de week na het invullen van de beginvragenlijst

Steekproef

4976 uitgezette vragenlijsten

Respons

2395 personen met beginvragenlijst (48%),  2008 personen met dagboekje en 2004 personen met slotvragenlijst (40%)

==================
Oudere TBO's

TBO'75 (P0319)

Veldwerkperiode

oktober 1975

Verslagperiode

dagboek: 5-11 oktober en 12-18 oktober 1975

Respons

1309 personen (76%)

TBO'80 (P0640)

Veldwerkperiode

oktober 1980 - november 1980

Verslagperiode

dagboek: 5-11 oktober en 12-18 oktober 1980

Respons

2730 personen (54%)

TBO'85 (P0926)

Veldwerkperiode

oktober 1985 - november 1985

Verslagperiode

dagboek: 29 september - 5 oktober en 6-12 oktober 1985

Respons

3263 personen (54%)

TBO'90 (P1183)

Veldwerkperiode

oktober 1990 - november 1990

Verslagperiode

dagboek: 30 september - 6 oktober en 7-13 oktober 1990

Respons

3415 personen (49%) (3158 volledige cases en 257 onvolledige cases)

TBO'95 (P1383)

Veldwerkperiode

oktober 1995 - november 1995

Verslagperiode

dagboek: 1-7 oktober en 8-14 oktober 1995

Respons

3227 personen (18%)

TBO2000 (P1576)

Veldwerkperiode

oktober 2000   november 2000

Verslagperiode

dagboek: 1 7 oktober, 8 14 oktober en 29 oktober   4 november 2000

Respons

1813 personen (25%)

TBO2005 (oude stijl) (P1723)

Veldwerkperiode

basisinterview 1 aug. 2005 - 4 okt. 2005; slotinterview 10 okt. 2005 - 14 nov. 2005

Verslagperiode

dagboek: 2-8 oktober en 9-15 oktober 2005

Steekproefomvang

geschoonde steekproefomvang 5950 personen

Respons

2188 personen (37%)

TBO2006 (nieuwe stijl) (P1817)

Steekproefkader

Mobiliteitsonderzoek Nederland (MON)

Steekproefmethode

random selectie uit MON-respondenten, gestratificeerd naar grootte huishouden

Verzamelmethode

telefonische interviews en schriftelijke dagboekjes

Veldwerkperiode

september 2005 - februari 2007

Verslagperiode

dagboekjes: januari-december 2006

Steekproefomvang

gecorrigeerde bruto steekproef 3041 personen

Respons

1875 personen (62%)

Home / Onderzoek / Bronnen / Beknopte onderzoeksbeschrijvingen / Tijdsbestedingsonderzoek (TBO)

Menu