logo

Tijdsknelpunten in de samenleving (TIS)

Het onderzoek naar tijdsknelpunten in de samenleving beoogt inzicht te geven in de knelpunten die mensen in het dagelijks leven ervaren. Het is tevens gericht op het achterhalen van de mogelijke oplossingen voor tijdsknelpunten of verbetering in de balans tussen werk en privé.

Korte onderzoeksbeschrijving
Doelpopulatie

mannen en vrouwen in Nederland van 20 tot 65 jaar

Soort onderzoek

enquête

Steekproefeenheid

persoon

Entiteiten

personen

Steekproefkader

GfK ConsumerJurypanel

Steekproefmethode

random steekproef uit het panel

Verzamelmethode

online onderzoek (CAWI)

Opdrachtgever

Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

Veldwerk

GfK Panelservices

Frequentie

eenmalig, deels herhaling van het onderzoek Dagindeling: ouders tussen zorg en arbeid (DOZA) uit 2002

Weging

naar geslacht, leeftijd, opleiding, gezinscyclus en district

TIS2009

Veldwerkperiode

december 2009

Steekproefomvang

bruto steekproef 3300 personen

Respons

2565 personen (78%)

Home / Onderzoek / Bronnen / Beknopte onderzoeksbeschrijvingen / Tijdsknelpunten in de samenleving (TIS)

Menu