logo

Toekomst van de arbeid survey (TAS)

De Toekomst van de arbeid survey is een onderzoek naar toekomstverwachtingen voor de eerste vijfentwintig jaar van de eenentwintigste eeuw over de volgende thema's: maatschappelijke ontwikkelingen, samenlevingsproblemen en arbeidsmarkttrends, arbeidsverhoudingen en arbeidscontracten, arbeidsinhoud, werkdruk en arbeidsmotivatie, de relatie tussen arbeid, zorg en vrije tijd, arbeid, inkomen en sociale zekerheid.
Het TAS-onderzoek is te verkrijgen via DANS (P1605).

Korte onderzoeksbeschrijving
Doelpopulatie

Nederlandse bevolking

Soort onderzoek

enquĂȘte onder panelleden

Entiteiten

personen

Steekproefkader

CentERpanel

Verzamelmethode

computervragenlijst

Opdrachtgever

Organisatie voor Strategisch Arbeidsmarktonderzoek

Veldwerk

CentERdata

Frequentie

eenmalig

Verslagperiode

toekomstverwachtingen voor de eerste vijfentwintig jaar van de eenentwintigste eeuw

Veldwerkperiode

weekenden van vrijdag 22 oktober, 29 oktober en 26 november 1999

Respons

1574 personen

Home / Onderzoek / Bronnen / Beknopte onderzoeksbeschrijvingen / Toekomst van de arbeid survey (TAS)

Menu