logo

Toekomstonderzoek 2004 (TOS)

In het Sociaal en Cultureel Rapport 2004 is speciale aandacht besteed aan de toekomstverwachtingen van de Nederlandse bevolking over een breed scala aan onderwerpen. Om inzicht te krijgen in de algemene verwachtingen voor het jaar 2020, de persoonlijke verwachtingen op langere termijn en de wensen en angsten voor de maatschappij en zichzelf is het onderzoek Toekomstverwachtingen gehouden. Hierin zijn vragen gesteld over verwachtingen, vrijetijdsbesteding, politiek en democratie, minderheden, arbeidsmarkt, wonen, werk en zorg, veiligheid, onderwijs, gezondheid en zorg, sociale zekerheid, ICT, toekomstbeeld en achtergrondkenmerken. Deze onderwerpen stonden in het teken van de toekomst, maar een aantal vragen had daarnaast ook betrekking op het verleden en/of heden.
Het toekomstonderzoek is te verkrijgen via
DANS onder nummer P1649.

Korte onderzoeksbeschrijving
Doelpopulatie

Nederlandse bevolking van 16 jaar en ouder

Soort onderzoek

enquĂȘte

Steekproefeenheid

persoon

Entiteiten

personen

Steekproefkader

GfK Scriptpanel

Steekproefmethode

panelonderzoek; selectie naar leeftijd, geslacht, opleiding, regio, omvang huishouden

Verzamelmethode

schriftelijke vragenlijst

Opdrachtgever

Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

Veldwerk

GfK Benelux

Frequentie

eenmalig

Veldwerkperiode

februari-maart 2004

Steekproefomvang

3306 personen

Respons

2251 personen (68%)

Home / Onderzoek / Bronnen / Beknopte onderzoeksbeschrijvingen / Toekomstonderzoek 2004 (TOS)

Menu