logo

Veiligheidsmonitor Rijk (VMR)

In het kader van het project 'Stroomlijning Veiligheidsmonitors' is één landelijke veiligheidsenquête, de 'Veiligheidsmonitor', ontwikkeld. Hierin zijn drie bestaande landelijke enquêtes geïntegreerd: de Politiemonitor Bevolking (PMB) , de Leefbaarheids- en Veiligheidsenquête (L+V) en het slachtofferdeel uit de module Rechtsbescherming en Veiligheid van het Permanent Onderzoek Leefsituatie (POLS) van het CBS.

Met deze monitor Veiligheidsmonitor hoopt men inzicht te krijgen in ervaringen van burgers met veel voorkomende criminaliteit, onveiligheidsgevoelens, preventiegedrag en het oordeel van de bevolking over het optreden van de politie. De monitor richt zich met name op de vijf thema's buurtproblemen, onveiligheidsgevoelens, slachtofferschap/ondervonden delicten, politiecontacten en preventie.
De bestanden zijn als een geïntegreerd bestand te verkrijgen via
DANS onder studienummer P1722.

In 2008 is de VMR opgevolgd door de Integrale Veiligheidsmonitor (IVM).

Korte onderzoeksbeschrijving
Doelpopulatie

in Nederland woonachtige personen van 15 jaar of ouder in particuliere huishoudens

Soort onderzoek

enquête

Steekproefeenheid

persoon

Entiteiten

personen

Steekproefkader

gemeentelijke basisadministratie (GBA)

Steekproefmethode

tweetraps: gemeente, persoon; stratificatie naar gemeentegrootte en politieregio/interviewregio

Verzamelmethode

computerondersteunde telefonische ondervraging (CATI) en computerondersteunde mondelinge vragenlijst (CAPI)

Opdrachtgever

ministerie van BZK, ministerie van Justitie en Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Veldwerk

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Veldwerkperiode

eerste kwartaal van het betreffende jaar

Frequentie

jaarlijks, vanaf 2005 tot en met 2008

Weging

op basis van leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, huishoudgrootte, inkomen, stedelijkheidsgraad, politieregio, provincie en interviewvorm

VMR 2005 (pilotonderzoek)

Steekproefomvang

8117 getrokken steekproefpersonen; 7643 vragenlijsten uitgezet

Respons

5242 persoenen (69 % van de uitzet)

VMR 2006

Steekproefomvang

36.201 steekproefpersonen getrokken; 30.487 vragenlijsten uitgezet

Respons

20.865 personen (68% van de uitzet)

VMR 2007

Steekproefomvang

35.500 steekproefpersonen getrokken; 28.207 vragenlijsten uitgezet

Respons

19.128 personen (68% van de uitzet)

VMR 2008

Steekproefomvang

39.707 steekproefpersonen getrokken; 29.773 vragenlijsten uitgezet

Respons

19.798 personen (66% van de uitzet)Home / Onderzoek / Bronnen / Beknopte onderzoeksbeschrijvingen / Veiligheidsmonitor Rijk (VMR)

Menu