logo

Veiligheidsmonitor (VM)

De Veiligheidsmonitor (VM) is een jaarlijks terugkerend bevolkingsonderzoek naar veiligheid, leefbaarheid en slachtofferschap. Ook wordt er aandacht  besteed aan overlast in de buurt, respectloos gedrag, preventiemaatregelen, het functioneren van de politie en het gemeentelijke veiligheidsbeleid. Er worden zowel op landelijk niveau als regionaal/lokaal niveau gegevens verzameld om de subjectieve en objectieve veiligheid  en de relatie van burgers met politie en gemeenten te meten.

De Veiligheidmonitor VM is een voortzetting van de Integrale Veiligheidsmonitor (IVM), die van 2008-2011 werd gehouden en een ander design en een andere vragenlijst had.
Zie ook: http://www.veiligheidsmonitor.nl/

Korte onderzoeksbeschrijving
Doelpopulatie

in Nederland woonachtige personen van 15 jaar of ouder in particuliere huishoudens

Soort onderzoek

enquête

Steekproefeenheid

persoon

Entiteiten

personen

Steekproefkader

CBS-personensteekproefkader op basis van de Gemeentelijke Basisadministratie

Steekproefmethode

gestratificeerde tweetrapssteekproef: (deel)gemeente, persoon; stratificatie naar politieregio;  landelijke steekproeven voor het CBS en voor I&O; lokale steekproeven voor flexibele oversampling

Aantal

netto circa 65.000 enquêtes

Verzamelmethode

internetvragenlijst of schriftelijke vragenlijst

Opdrachtgever

ministerie van Veiligheid en Justitie (V&J)  en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Veldwerk

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en I&O Research

Frequentie

jaarlijks, vanaf 2012

 

Home / Onderzoek / Bronnen / Beknopte onderzoeksbeschrijvingen / Veiligheidsmonitor (VM)

Menu