logo

Verschil in Nederland (ViN)

Voor het Sociaal en Cultureel Rapport van 2014 is onder de Nederlandse bevolking een enquête gehouden om te achterhalen welke tegenstellingen men percipieert en waar men zichzelf plaatst op de maatschappelijke ladder. Naar voren komen facetten als sociaaleconomische verschillen, gezondheidsverschillen, verschillen in sociaal en cultureel kapitaal en verschillen in politieke en culturele opvattingen.
Naast deze enquête is er een vignetstudie gedaan voor de relatie tussen persoonskapitaal en  kansen op de arbeidsmarkt en zijn er intervieuws gehouden met kenners van de Nederlandse elite.
 

Het bestand is via DANS verkrijgbaar: http://dx.doi.org/10.17026/dans-xmm-xxb4.

Korte onderzoeksbeschrijving
Doelpopulatie

Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder

Soort onderzoek

enquête

Steekproefeenheid

persoon

Entiteiten

personen

Steekproefkader

personensteekproefkader van het CBS op basis van de Gemeentelijke Basisadministratie

Steekproefmethode

steekproeftrekking door het CBS; stratificatie op inkomen (bovenste 1%, volgende 9%, volgende 80% en onderste 10%)

Verzamelmethode

mixed mode: eerst online vragenlijst, bij nonrespons schriftelijke of  telefonische vragenlijst;aparte schriftelijke vragenlijst voor mannen en vrouwen

Opdrachtgever

Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) / Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Veldwerk

I&O Research

Frequentie

eenmalig

Weging

Geslacht * Leeftijd +  Herkomst + Burgerlijke staat + Type gezin * Plaats in gezin + Landsdeel * Stedelijkheid + Landsdeel * Gestandaardiseerd besteedbaar huishoudinkomen + Soort onderwijs

ViN 2014

Veldwerkperiode

22 maart tot en met 13 mei 2014

Steekproefomvang

6974 personen

Respons

3040 vragenlijsten (44%): 58% online, 41 schriftelijk, 1% telefonisch

Home / Onderzoek / Bronnen / Beknopte onderzoeksbeschrijvingen / Verschil in Nederland (ViN)

Menu