logo

Volkshuisvesting Informatie Systeem (VOIS)

De databank Volkshuisvesting Informatie Systeem (VOIS) van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu wordt gevuld met de resultaten van grootschalige woningmarktonderzoeken en gegevens uit uiteenlopende registraties en databronnen. Het betreft gegevens over woningvoorraad, woningmarkt, nieuwbouw, steden en wijken, inburgering en integratie, bewoners, betaalbaarheid, energie en toegelaten instellingen. VOIS is geschikt voor de presentatie van geografisch georiƫnteerde gegevens.

De databank is te raadplegen via http://vois.datawonen.nl/

Home / Onderzoek / Bronnen / Beknopte onderzoeksbeschrijvingen / Volkshuisvesting Informatie Systeem (VOIS)

Menu