logo

Volunteers in Europe (VIE)

Volunteers in Europe 1994 is een onderzoek naar vrijwilligerswerk dat in 1994 in verschillende Europese landen is gehouden om een internationale vergelijking voor dit onderwerp mogelijk te maken. Het onderzoek is gehouden in België (Franssprekende deel), Bulgarije, Duitsland, Groot Brittannië, Ierland, Nederland, Slowakije en Zweden onder coördinatie van The Volunteer Centre UK en het Centre for Research in Social Policy van de Loughborough University.
De ondervraging van de bevolking vond plaats met omnibusenquêtes. Het veldwerk bestond uit mondelinge interviews onder personen die de taal van het desbetreffende land machtig waren.

Aantal respondenten:
België

807 personen

Bulgarije

1073 personen

Duitsland

1717 personen

Groot Brittannië

1054 personen

Ierland

1404 personen

Nederland

1020 personen

Slowakije

1015 personen

Zweden

1000 personenHome / Onderzoek / Bronnen / Beknopte onderzoeksbeschrijvingen / Volunteers in Europe (VIE)

Menu