logo

Voortgezet Onderwijscohort Leerlingen (VOCL)

Het Voortgezet Onderwijs Cohort Leerlingen is gericht op het verkrijgen van inzicht in de relatie tussen achtergrond  en instroomkenmerken van leerlingen in het voortgezet onderwijs en hun schoolloopbaan en bereikt onderwijsniveau. Kenmerkend voor dit type onderzoek is dat na het verzamelen van een aantal gegevens bij de start in het voortgezet onderwijs, de leerlingen gedurende een aantal jaren in hun gang door het voortgezet en hoger onderwijs worden gevolgd.
De VOCL-bestanden zijn voor onderzoeksinstellingen te verkrijgen via DANS.

Korte onderzoeksbeschrijving
Doelpopulatie

leerlingen in het voortgezet onderwijs

Soort onderzoek

cohortonderzoek

Steekproefeenheid

school

Entiteiten

personen

Steekproefkader

alle scholen voor voortgezet onderwijs

Steekproefmethode

clustersteekproef

Steekproefomvang

circa 20.000 leerlingen (10% van de populatie)

Verzamelmethode

schriftelijke vragenlijsten; vorderingstoetsen; tests

Opdrachtgever

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)

Veldwerk

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) m.m.v. diverse onderwijsonderzoeksinstellingen; in 1999 met het Gronings Instituut voor Onderzoek van Onderwijs, Opvoeding en Ontwikkeling (GION )

Frequentie

Er zijn cohorten gestart in 1989 (VOCL'89), in 1993 (VOCL'93) en in 1999 (VOCL'99). De bestanden worden jaarlijks aangevuld met circa 10 nieuwe variabelen over het verloop van de schoolloopbaan.

Berichtgevers

achtergrondgegevens via leerlingen, ouders en school

Veldwerkperiode

begin van het schooljaar

VOCL'89

19.524 personen

VOCL'93

20.331 personen

VOCL'99

19.391 personenHome / Onderzoek / Bronnen / Beknopte onderzoeksbeschrijvingen / Voortgezet Onderwijscohort Leerlingen (VOCL)

Menu