logo

Voorzieningengebruik calculerende burger (VCB)

Doel van het onderzoek Voorzieningengebruik Calculerende Burger is na te gaan in hoeverre er een verband bestaat tussen de houding ten aanzien van normvervaging, werken en niet-werken, en het gebruik van sociale voorzieningen enerzijds, en het werkelijk gebruik van voorzieningen anderzijds. Het onderzoek Voorzieningengebruik Calculerende Burger is een vervolgonderzoek van het Aanvullend Voorzieningengebruikonderzoek (AVO) uit 1991.

Korte onderzoeksbeschrijving
Doelpopulatie

Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder

Soort onderzoek

enquête

Steekproefeenheid

huishouden

Entiteiten

personen

Steekproefkader

huishoudens in het AVO91 die na het mondelinge interview bereid waren aan vervolgonderzoek deel te nemen

Steekproefmethode

het hele adressenbestand is aangeschreven; eerstjarige van 18 jaar of ouder in huishouden

Verzamelmethode

schriftelijke vragenlijst

Opdrachtgever

Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

Veldwerk

NSS / Marktonderzoek b.v.

Frequentie

eenmalig

VCB'93

Veldwerkperiode

1 juni 1993 - 23 juli 1993

Steekproefomvang

netto 4856 huishoudens

Respons

2002 vragenlijsten retour (41%)

 

 

Home / Onderzoek / Bronnen / Beknopte onderzoeksbeschrijvingen / Voorzieningengebruik calculerende burger (VCB)

Menu